Regulamin Wewnętrzny

—————————————————————————————————————————————-

Regulamin Zasad Rozliczania Kosztów GZM TEKST JEDNOLITY STAN NA 30.09.2019 r.

—————————————————————————————————————————————-

Regulamin Funduszu Remontowego

—————————————————————————————————————————————-

Regulamin Gospodarki Finansowej

—————————————————————————————————————————————-

Regulamin Najmu Lokalu Mieszkalnego

—————————————————————————————————————————————-

Regulamin Rady Nadzorczej SM Chemik

—————————————————————————————————————————————-

Regulamin Udzielania Zamówień Na Roboty Budowlane, Dostawy i Usługi Wykonywane Na Rzecz SM Chemik

—————————————————————————————————————————————-

Regulamin Ustanawiania Prawa Odrębnej Własności Dla Odzyskanych Przez Spółdzielnię Lokali Mieszkalnych

—————————————————————————————————————————————-

Regulamin Zarządu SM Chemik

—————————————————————————————————————————————-

Regulamin Korzystania Z Niestrzeżonego Płatnego Parkingu Stanowiącego Własność SM Chemik

—————————————————————————————————————————————-

Regulamin Najmu Lokali Użytkowych, Garaży I Innych Pomieszczeń SM Chemik

—————————————————————————————————————————————-

Regulamin Przetargu Na Ustanowienie Spółdzielczego Prawa Do Lokalu Mieszkalnego

—————————————————————————————————————————————-

REGULAMIN ZBYCIA LOKALI MIESZKALNYCH W NAJMIE

—————————————————————————————————————————————- 

Regulamin zasad umieszczania i pobierania opłat za szyldy i reklamy instalowane w zasobach SM Chemik w Policach