Modernizacja wewnętrznych instalacji poziomych w budynku przy ul. Zamenhofa 44-46 i ul. Zamenhofa 48-50 w Policach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91 42-44-080 o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y n a: „Modernizacja wewnętrznych instalacji poziomych (z.w., c.w.u i cyrkulacji) w budynku przy ul. Zamenhofa […]

Czytaj więcej

Remont Balkonów 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont Balkonów 2021”. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. SIWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni https://sm-chemik.pl/ w zakładce INWESTOR → PRZETARGI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia […]

Czytaj więcej

Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach S.M. CHEMIK

Informacja o wynikach przetargu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul Roweckiego 42 zawiadamia że na wykonanie zadania pod nazwą: „Przegląd instalacji elektrycznej – 2021r”. została wybrana firma: PAKO Eugeniusz Milko, ul Siewna 4, 58-573 Piechowice Wartość zamówienia: 76 609,52 zł brutto Liczba osób wykonujących przegląd: 6 osób Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego […]

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert na obowiązki pełnienia nadzoru inwestorskiego

W związku z planowaną modernizacją instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu, kabli zasilających oraz wymianą oświetlenia piwnic w budynku przy ul. Wróblewskiego 6 A-D i Wróblewskiego 8 A-D w Policach. Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK w Policach zwraca się z prośba o składanie ofert na obowiązki pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży elektrycznej […]

Czytaj więcej

Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu, kabli zasilających oraz wymianą oświetlenia piwnic w budynku

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080    o g ł a s z a    p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y  n a:  „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu, kabli […]

Czytaj więcej

Remont dachów 2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080    o g ł a s z a         p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y  n a: „Remont dachów polegający na ułożeniu papy  termozgrzewalnej, remont […]

Czytaj więcej

Prace brukarskie 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080  o g ł a s z a p r z e t a r g    n i e o g r a n i c z o n y  n a: „Prace brukarskie 2021”  Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium […]

Czytaj więcej

Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach S.M. CHEMIK

Wynik postępowania: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul Roweckiego 42 zawiadamia że na wykonanie zadania pod nazwą: „Czyszczenie mechaniczno- chemiczne wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach S.M. CHEMIK” została wybrana firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ELDROBUD Import-Export Spółka Cywilna z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Gwieździstej 31 Termin: wykonania 28 maja 2021 Gwarancja: […]

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi pn. Czyszczenie sieci kanalizacyjnej opasowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK Ul. Roweckiego 42 72-009 Police ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na świadczenie usługi pn. „Czyszczenie sieci kanalizacyjnej opasowej – Roweckiego 44-64; Przyjaźni 3-9, 4-10, 11-21, 12-14, 16-22, 26-30, 32-38; 1-go maja 6-12, 9-13”. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” im. Mieczysława Lewandowskiego w Policach, ul. Roweckiego 42, 72-009 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego […]

Czytaj więcej