Przetarg nieograniczony na wymianę poziomów i pionów w budynku przy ul. 26 Kwietnia 8-12; Roweckiego 51

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91 42-44-080 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wymiana poziomów i pionów zimnej wody, ciepłej wody oraz cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, pionów centralnego ogrzewania. Malowanie poziomów i pionów instalacji gazowej w budynku przy ul. 26 Kwietnia 8-12 i ul. Roweckiego 51 w Policach.” Warunkiem udziału w postępowaniu o […]

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na remont balkonów budynków ul. Wróblewskiego 14, ul. Wróblewskiego 16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont balkonów wraz z naprawą części elewacji i malowaniem w budynku przy ul. Wróblewskiego 14 oraz ul. Wróblewskiego 16 w Policach.” Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo […]

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na remont dachów budynków ul. Roweckiego 53-65, ul. Piaskowa 52-62

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080 o g ł a s z a przetarg nieograniczony na: „Remont dachów polegający na ułożeniu papy  termozgrzewalnej, remont kominów, wymiana wpustów deszczowych, wymiana wyłazów, remont daszków nad klatkowych oraz montaż turbowentów w budynkach przy: – ul. Roweckiego 53-65 – ul. Piaskowa 52-62” Warunkiem wzięcia […]

Czytaj więcej

Wymiana stopni schodowych w zasobach SM Chemik

Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty w trybie „ zapytania o cenę” Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie „zapytania o cenę” na wymianę pojedynczych, uszkodzonych lastrykowych stopnic schodowych na nowe (120 szt.). Zakres prac obejmuje: – dostarczenie […]

Czytaj więcej

Malowanie klatek schodowych ul. Wróblewskiego 8a-8d

Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty w trybie „ zapytania o cenę” Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie „zapytania o cenę” na remont 4 klatek schodowych przy ul. Wróblewskiego 8 a-d w Policach . Zakres prac obejmuje: […]

Czytaj więcej

Remont boksów ul. Roweckiego 53-59, 63, 44-46, 50-52

Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty w trybie „ zapytania o cenę” Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie „zapytania o cenę” na remont 9 boksów wejściowych do klatek schodowych w Policach . Zakres prac obejmuje: – zabezpieczenie […]

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na wymianę pionów w budynku przy ul. Zamenhofa 48-50

Informacja o wynikach przetargu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul Roweckiego 42 zawiadamia że na wykonanie zadania pod nazwą: „Wymiana pionów c.w.u, z.w., cyrkulacji, c.o. (wraz z dociepleniem) oraz pionów kanalizacyjnych (łazienkowych i kuchennych), malowanie rur gazowych w budynku przy ul. Zamenhofa 48-50 w Policach”. została wybrana firma: KJM-BISS Sp. z o.o., ul. Piaskowa […]

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na Modernizację inst. elektrycznej w budynku przy ul. Zamenhofa 2-8, Piaskowa 64-70 i Roweckiego 4-4b

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu, kabli zasilających oraz wymianą oświetlenia piwnic w budynku przy ul. Zamenhofa 2, 4, 6, 8, ul. Piaskowa 64, 66, 68, 70 i ul. Roweckiego 4, 4a, 4b w Policach”.  Warunkiem […]

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na Dobór, dostawę i montaż oraz demontaż aktualnych ciepłomierzy w węzłach cieplnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080 ogłasza przetarg nieograniczony na: „ Dobór, dostawa i montaż oraz demontaż aktualnych ciepłomierzy” Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 5.000 zł /słownie: pięć tysięcy złotych/ do dnia 20.12.2023 r. Oferty należy składać do dnia  20.12.2023 r. w sekretariacie […]

Czytaj więcej