Przetarg nieograniczony na Dobór, dostawę i montaż oraz demontaż aktualnych ciepłomierzy w węzłach cieplnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080 ogłasza przetarg nieograniczony na: „ Dobór, dostawa i montaż oraz demontaż aktualnych ciepłomierzy” Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 5.000 zł /słownie: pięć tysięcy złotych/ do dnia 20.12.2023 r. Oferty należy składać do dnia  20.12.2023 r. w sekretariacie […]

Czytaj więcej

Zapytanie o cenę na Prace Brukarskie

ZAPYTANIE O CENĘ Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” z siedzibą w Policach przy ulicy Roweckiego 42 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na Prace Brukarskie 2023 w Policach. Przedmiotem zamówienia są prace brukarskie na przedstawionych poniżej adresach w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej CHEMIK w Policach Szczegółowy zakres prac obejmuje: 1.. ul. Wróblewskiego pomiędzy budynkami nr 5 […]

Czytaj więcej

Zapytanie o cenę na Wymianę drzwi wejściowych w budynkach wielorodzinnych

ZAPYTANIE O CENĘ Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” z siedzibą w Policach przy ulicy Roweckiego 42 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na Wymianę Drzwi Wejściowych w budynkach wielorodzinnych w Policach. Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi wejściowych w budynkach przy ul. Bankowa 4-4c, Wróblewskiego 9, Wróblewskiego 13, 26 Kwietnia klatka nr 24 oraz 30, Zamenhofa […]

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach SM Chemik

Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK ul. Roweckiego 42 72-009 Police ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na świadczenie usługi pn. „Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach S.M. CHEMIK”. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” im. Mieczysława Lewandowskiego w Policach, ul. Roweckiego 42, 72-009 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie pod […]

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na Czyszczenie sieci kanalizacyjnej opasowej przy ul Wróblewskiego 6-18

Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK Ul. Roweckiego 42 72-009 Police ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na świadczenie usługi pn. „Czyszczenie sieci kanalizacyjnej opasowej – Wróblewskiego 6-18 w Policach”. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” im. Mieczysława Lewandowskiego w Policach, ul. Roweckiego 42, 72-009 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem […]

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na Wymianę pionów c.w., z.w., cyrkulacji i pionów kanalizacyjnych (kuchennych) oraz malowanie inst. gazowej w budynku przy ul. Wróblewskiego 5a-5i

Informacja o wynikach przetargu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul Roweckiego 42 zawiadamia że na wykonanie zadania pod nazwą: „Wymiana pionów c.w.u., z.w., cyrkulacji i pionów kanalizacyjnych (kuchennych) oraz malowanie instalacji gazowej (dotyczy pionów kuchennych) w budynku przy ul. Wróblewskiego 5a-5i w Policach” została wybrana firma: KJM-BISS Sp. z o.o., ul. Piaskowa 101, 72-010 […]

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na Wymianę poziomów c.w. oraz cyrkulacji wraz z dociepleniem w budynku przy ul. Okulickiego 44-64

Informacja o wynikach przetargu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul Roweckiego 42 zawiadamia że na wykonanie zadania pod nazwą: „Wymiana poziomów ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji wraz z dociepleniem oraz wyciągnięciem zaworów pod pionowych na korytarz piwniczny, malowanie rur gazowych w budynku przy ul. Okulickiego 44-64 w Policach” została wybrana firma: Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe […]

Czytaj więcej

Wymiana drzwi wejściowych 2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080 ogłasza przetargi nieograniczone na: „Wymiana drzwi wejściowych 2023” Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez  podania  przyczyn lub zmniejszenia zakresu prac. !!!Termin wykonania zadania zostanie wydłużony do dnia […]

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na Remont balkonów w zasobach Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont Balkonów 2023”. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez  podania  przyczyn. Załączniki: SIWZ Balkony 2023 ZAŁ.1 formularz oferty 2023 ZAŁ. 2 oświadczenie zał. […]

Czytaj więcej