Przetarg nieograniczony na Remont Balkonów 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont Balkonów 2022”. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. SIWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni https://sm-chemik.pl/ w zakładce INWESTOR → PRZETARGI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia […]

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert na Wymianę rozdzielaczy c.o. w budynku przy ul. Armii Krajowej 1-11

Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK Ul. Roweckiego 42 72-009 Police ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na świadczenie usługi pn. „Wymiana rozdzielaczy c.o. w budynku przy ul. Armii Krajowej 1-11”. 1.Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” im. Mieczysława Lewandowskiego w Policach, ul. Roweckiego 42, 72-009 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie […]

Czytaj więcej

Wymiana odcinka zewn. kanalizacji deszczowej przy ul. Armii Krajowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK ul. Roweckiego 42 72-009 Police ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na świadczenie usługi pn. „Wymiana odcinka zewn. kanalizacji deszczowej przy ul. Armii Krajowej w Policach”. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” im. Mieczysława Lewandowskiego w Policach, ul. Roweckiego 42, 72-009 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum […]

Czytaj więcej

Remont polegający na malowaniu klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych  w zasobach SM „Chemik”

Wynik postępowania: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul. Roweckiego 42 zawiadamia, że na wykonanie zadania pod nazwą: „ Remont polegający na malowaniu klatek schodowych i korytarzy przed windami w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych  w zasobach SM „Chemik” w Policach” – ul. Zamenhofa 44 ( wieżowiec ) – ul. Przyjaźni 29-31(wieżowiec) – ul. Wróblewskiego  6a, 6b, […]

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert na Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach S.M. CHEMIK

Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK ul. Roweckiego 42 72-009 Police ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na świadczenie usługi pn. „Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach S.M. CHEMIK”. 1.Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” im. Mieczysława Lewandowskiego w Policach, ul. Roweckiego 42, 72-009 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie […]

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wymiany wpustów deszczowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej CHEMIK

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” z siedzibą w Policach przy ulicy Roweckiego 42 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na wykonanie wymiany wpustów deszczowych wraz z wymianą odcinka rury deszczowej w odcinku między stropowym do pierwszego kielicha na czwartym piętrze klatki schodowej. Lokalizacja: Armii Krajowej 14-20 ( 5 wpustów) 1 Maja 9-13 ( 4 wpusty) […]

Czytaj więcej

Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu, kabli zasilających oraz wymianą oświetlenia piwnic w budynku przy ul. Wróblewskiego 5a-i, ul. Wróblewskiego 7a-i, ul. Piaskowa 48-50

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080 ogłasza przetarg nieograniczony na:  „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu, kabli zasilających oraz wymianą oświetlenia piwnic w budynku przy ul. Wróblewskiego 5a-i, ul. Wróblewskiego 7a-i, ul. Piaskowa 48-50 w Policach”. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium […]

Czytaj więcej

Czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK Ul. Roweckiego 42 72-009 Police ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na świadczenie usługi pn. „Czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej”. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” im. Mieczysława Lewandowskiego w Policach, ul. Roweckiego 42, 72-009 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie pod numerem 0000023957, NIP: 851-10-01-105, […]

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu modernizacji i remontu instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Roweckiego 53-65, Piaskowa 52-62, Roweckiego 2-2e

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” z siedzibą w Policach przy ulicy Roweckiego 42 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na wykonanie projektu modernizacji i remontu instalacji elektrycznej wraz z przedmiarem prac oraz kosztorysem w budynkach przy ul. Roweckiego 53-65, Piaskowa 52-62, Roweckiego 2-2e w Policach. Zakres opracowania remontu instalacji na częściach wspólnych nieruchomości zgodnie z […]

Czytaj więcej