Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki zewnętrznej w lokalach użytkowych 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wymiana stolarki zewnętrznej w lokalach użytkowych 2024”   Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. SIWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni https://sm-chemik.pl/ w zakładce INWESTOR → PRZETARGI. Zamawiający […]

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert na czyszczenie i zabezpieczenie boksów wejściowych do klatek schodowych

Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty w trybie „ zapytania o cenę” Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie „zapytania o cenę” na czyszczenie i zabezpieczenie daszków boksów wejściowego do klatek schodowych (około 20 szt.). Zakres prac obejmuje: […]

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert na montaż okien w budynkach SM Chemik

Załączniki: Formularz Oferty

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na wymianę rynien wraz z mod. okapu dachowego ul. Wróblewskiego 12-12d, 14-14d, 16-16d,18-18d

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080 ogłasza przetargi nieograniczone na: „Wymiana rynien wraz z modernizacją okapu dachowego w budynkach przy ul. Wróblewskiego 12-12d, 14-14d, 16-16d, 18-18d w Policach”   Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. SIWZ wraz z załącznikami można pobrać […]

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na wymianę poziomów i pionów w budynku przy ul. Przyjaźni 11-21; 26 Kwietnia 11-13

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91 42-44-080 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wymiana poziomów i pionów zimnej wody, ciepłej wody oraz cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, pionów centralnego ogrzewania. Malowanie poziomów i pionów instalacji gazowej w budynku przy ul. Przyjaźni 11-21 i ul. 26 Kwietnia 11-13 w Policach.” Warunkiem udziału w postępowaniu o […]

Czytaj więcej

Zapytanie o cenę Remont boksów wejściowych

Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty w trybie „ zapytania o cenę” Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie „zapytania o cenę” na remont 12 boksów wejściowych do klatek schodowych w Policach . Dodatkowo w miarę potrzeb przewiduje […]

Czytaj więcej

Zapytanie o cenę Malowanie suszarni

Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty w trybie „ zapytania o cenę” Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie „zapytania o cenę” na remont suszarni  (16 szt.). Zakres prac obejmuje: Malowanie ścian, sufitów, krat, kaloryferów, rur oraz drzwi […]

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na wymianę poziomów i pionów w budynku przy ul. 26 Kwietnia 8-12; Roweckiego 51

Informacja o wynikach przetargu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul Roweckiego 42 zawiadamia że na wykonanie zadania pod nazwą: „Wymiana poziomów i pionów zimnej wody, ciepłej wody oraz cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, pionów centralnego ogrzewania. Malowanie poziomów i pionów instalacji gazowej w budynku przy ul. 26 Kwietnia 8-12 i ul. Roweckiego 51 w Policach.” […]

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na remont balkonów budynków ul. Wróblewskiego 14, ul. Wróblewskiego 16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont balkonów wraz z naprawą części elewacji i malowaniem w budynku przy ul. Wróblewskiego 14 oraz ul. Wróblewskiego 16 w Policach.” Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo […]

Czytaj więcej