Utylizacja choinek

Szanowni Państwo! informujemy, że firma Trans-Net S. A. Police odbiera choinki zgodnie z obowiązującym harmonogramem do dnia 31.03.2024 r. W związku z powyższym prosimy o wystawianie choinek przy pojemnikach na bioodpady bez ozdób, ziemi, doniczek, stojaków lub folii.  Natomiast sztuczne choinki powinny być wystawiane w miejscach przeznaczonych do składowania gabarytów.                                           Administracja SM „Chemik”

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie blankietów opłat oraz naliczenia opłat za gospodarowanie odpadami

Mieszkańcy SM Chemik w Policach Zarząd SM CHEMIK informuje, że: 1) zostały Państwu dostarczone do skrzynek pocztowych blankiety opłat za I półrocze 2023 r. 2) do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto średnie miesięczne zużycia wody w lokalach za okres 12 miesięcy, to jest za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Naliczona opłata za […]

Czytaj więcej

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYPŁAT WNIESIONYCH UDZIAŁÓW CZŁONKOWSKICH ORAZ KOSZTU NAPRAWY I WYMIANY ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH

KOMUNIKAT  Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” w Policach informuje, że zgodnie z: Uchwałą nr 30/IX/2019 Rady Nadzorczej SM „Chemik” z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad wypłacania udziałów z dniem 02 marca 2019 r. na wniosek członka Spółdzielni lub osoby uprawnionej dokonywane są wypłaty wniesionych udziałów członkowskich. Formularz wniosku o wypłatę kwoty udziału członkowskiego […]

Czytaj więcej

KOMUNIKAT Wypłaty udziałów członkowskich

KOMUNIKAT Na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach oraz Uchwały Nr 30/IX/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach z dnia 16.12.2019 r.  informujemy, że: z dniem 02.03.2020 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” na wniosek członka Spółdzielni lub osoby uprawnionej będzie dokonywała wypłaty wniesionych udziałów członkowskich. Wypłata kwoty udziału członkowskiego w wartości nominalnej nastąpi w […]

Czytaj więcej

Nowy adres e-mail

Informujemy, że adres e-mail smchemik@tstd.pl jest nieaktualny, wszelkie wiadomości prosimy o przesyłanie na aktualny adres e-mail sekretariat@sm-chemik.pl.

Czytaj więcej