Komunikat w sprawie blankiet opłat oraz naliczenia opłat za gospodarowanie odpadami

Mieszkańcy SM Chemik w Policach Zarząd SM CHEMIK informuje że: 1) zostały Państwu dostarczone do skrzynek pocztowych blankiety opłat za styczeń i luty 2022 r. 2) do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto średnie miesięczne zużycia wody w lokalach za okres 12 miesięcy, to jest za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Naliczona opłata […]

Czytaj więcej

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYPŁAT WNIESIONYCH UDZIAŁÓW CZŁONKOWSKICH ORAZ KOSZTU NAPRAWY I WYMIANY ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH

KOMUNIKAT  Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” w Policach informuje, że zgodnie z: Uchwałą nr 30/IX/2019 Rady Nadzorczej SM „Chemik” z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad wypłacania udziałów z dniem 02 marca 2019 r. na wniosek członka Spółdzielni lub osoby uprawnionej dokonywane są wypłaty wniesionych udziałów członkowskich. Formularz wniosku o wypłatę kwoty udziału członkowskiego […]

Czytaj więcej

KOMUNIKAT Wypłaty udziałów członkowskich

KOMUNIKAT Na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach oraz Uchwały Nr 30/IX/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach z dnia 16.12.2019 r.  informujemy, że: z dniem 02.03.2020 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” na wniosek członka Spółdzielni lub osoby uprawnionej będzie dokonywała wypłaty wniesionych udziałów członkowskich. Wypłata kwoty udziału członkowskiego w wartości nominalnej nastąpi w […]

Czytaj więcej

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSOKOŚCI CEN ZA DOSTARCZONĄ WODĘ I ODPROWADZONE ŚCIEKI ORAZ OPŁATY ABONAMENTOWEJ

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSOKOŚCI CEN ZA DOSTARCZONĄ WODĘ I ODPROWADZONE ŚCIEKI ORAZ OPŁATY ABONAMENTOWEJ W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 30.08.2020 R. Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. […]

Czytaj więcej

Nowy adres e-mail

Informujemy, że adres e-mail smchemik@tstd.pl jest nieaktualny, wszelkie wiadomości prosimy o przesyłanie na aktualny adres e-mail sekretariat@sm-chemik.pl.

Czytaj więcej