KOMUNIKAT

Na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach oraz Uchwały Nr 30/IX/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach z dnia 16.12.2019 r.  informujemy, że:

z dniem 02.03.2020 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” na wniosek członka Spółdzielni lub osoby uprawnionej będzie dokonywała wypłaty wniesionych udziałów członkowskich.

Wypłata kwoty udziału członkowskiego w wartości nominalnej nastąpi w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

Formularz wniosku o wypłatę kwoty udziału członkowskiego do pobrania w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni, tj. www.sm-chemik.pl/druki-do-pobrania/