Spółdzielnia Mieszkaniowa “Chemik” powstała z inicjatywy związków zawodowych, rady pracowniczej i dyrekcji Zakładów Chemicznych “Police” na bazie zakładowego budownictwa mieszkaniowego Zakładów Chemicznych “Police”. Dzięki powstaniu Spółdzielni nastąpiła zmiana statusu mieszkań zakładowych uwalniająca pracowników od konieczności zatrudnienia w Zakładach Chemicznych “Police”. Zaistniała możliwość wykupienia mieszkania, a tym samym swoboda dysponowania nim. 13 października 1993 r. odbyło się zebranie założycielskie Spółdzielni Mieszkaniowej “Chemik” w Policach. Członkowie Założyciele (w liczbie 50 osób) uchwalili Statut Spółdzielni Mieszkaniowej “Chemik” i wybrali władze spółdzielni.

Rada Nadzorcza I Kadencji:

Witold Król, Mirosław Górecki, Jan Sosnowski, Stanisław Szymaszek, Grażyna Wronkowska, Janusz Sawicki, Mieczysław Jechanowski.

Pierwszy zarząd:

Halina Sierakowska (prezes), Witold Sołtykowski (wiceprezes), Krystyna Orbitowska (członek zarządu).

22 października 1993 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie, Sądu Gospodarczego Spółdzielnia Mieszkaniowa została wpisana do rejestru spółdzielni pod Nr RS 2433. 1 lipca 1994 r. podpisano umowę o przekazaniu Spółdzielni Mieszkaniowej “Chemik” w administrację zleconą zasobów mieszkaniowych Zakładów Chemicznych, umowę podpisali Zarządca Komisaryczny Zakładów Chemicznych “Police” Roman Goryński oraz Prezes Zarządu SM “Chemik” Halina Sierakowska. We wrześniu 1994 r. na podstawie zgody Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 czerwca 1994 r. działający w imieniu polickich Zakładów Chemicznych Włodzimierz Syska – Zarządca Komisaryczny i Hieronim Michalak – Zastępca Dyrektora ds. personalnych dokonali aktem notarialnym nieodpłatnej darowizny na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej “Chemik”. Przedmiotem darowizny było wieczyste użytkowanie działek oraz nieruchomości wraz ze znajdującymi się na tych działkach budynkami mieszkalnymi.

Dotychczasowi Prezesi Spółdzielni Mieszkaniowej “Chemik”

1993-1998 – Halina Sierakowska

1998-2001 – Marian Kominiarczuk

2001 (od czerwca do sierpnia ) pełniący obowiązki Prezesa Zarządu – Witold Kosma

2001-2017 – Wiktor Szostak

od maja 2017 – mgr inż. Krzysztof Jura