1) mgr inż. Krzysztof Jura – Prezes Zarządu

2) mgr Robert Lisowski – Wiceprezes Zarządu

3) Krystian Kowalewski – Członek Zarządu

Członkowie Zarządu Spółdzielni ze względu na obowiązujący stan pandemii do odwołania zawieszają przyjmowanie interesantów.