1) Krzysztof Jura – Prezes Zarządu

2) Robert Lisowski – Wiceprezes Zarządu

3) Wojciech Dudek – Członek Zarządu

Członkowie Zarządu Spółdzielni pełnią dyżury w każdy poniedziałek w godz. od 15:00 do 16:00.