1) Wojciech Dudek – Przewodniczący Rady Nadzorczej – (tel: 609 504 808)

2) Bożena Krasińska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3) Franciszka Cichocka – Członek Rady Nadzorczej

4) Ewa Kasendra – Członek Rady Nadzorczej

5) Łukasz Kłosiński – Członek Rady Nadzorczej

6) Czesław Sieczkarek – Członek Rady Nadzorczej

7) Sławomir Dmochowski – Członek Rady Nadzorczej

8) Mariusz Szczepkowski – Członek Rady Nadzorczej

9) Marta Gręda – Członek Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej ze względu na obowiązujący stan pandemii do odwołania zawieszają przyjmowanie interesantów.