1) Wojciech Dudek – Przewodniczący Rady Nadzorczej – (tel: 609 504 808)

2) Bożena Krasińska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3) Franciszka Cichocka – Członek Rady Nadzorczej

4) Ewa Kasendra – Członek Rady Nadzorczej

5) Łukasz Kłosiński – Członek Rady Nadzorczej

6) Czesław Sieczkarek – Członek Rady Nadzorczej

7) Sławomir Dmochowski – Członek Rady Nadzorczej

8) Mariusz Szczepkowski – Członek Rady Nadzorczej

9) Marta Gręda – Członek Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. od 15:00 do 16:00.

W maju 2022 r. Członkowie Rady nadzorczej będą pełnić dyżur w drugi poniedziałek miesiąca w godz. 15:00-16:00