1) Krystian Kowalewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2) Mariusz Szczepkowski – Zastępca Przewodniczącego – Sekretarz Rady Nadzorczej

3) Maria Więcek – Członek Rady Nadzorczej

4) Jolanta Boroń – Członek Rady Nadzorczej

5) Izabella Tomczak – Członek Rady Nadzorczej

6) Ewa Baranowska – Członek Rady Nadzorczej

7) Ewa Guzowska-Kapczyńska – Członek Rady Nadzorczej

8) Anna Zielińska – Członek Rady Nadzorczej

9) Marcin Śliwiński – Członek Rady Nadzorczej