ul. Przyjaźni 22

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 informuje, że posiada na wynajem lokal użytkowy położony w Policach: ul. Przyjaźni 22 Powierzchnia lokalu: 24,52 m2 stawka czynszu – propozycja oferenta     Zaproponowana stawka czynszu nie będzie obejmowała dodatkowych opłat wynikających z tytułu użytkowania lokalu, które obciążać będą Najemcę. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni. Warunkiem przyjęcia […]

Czytaj więcej

ul. Przyjaźni 29-31

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 ogłasza przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku w Policach przy ulicy: ul. Przyjaźni 29/31 Powierzchnia lokalu: 64,00 m2 Wywoławcza stawka czynszu – 25,00 zł/m2 netto + należny podatek VAT 23 % Wadium: 500,00 zł. Ocena Charakterystyki energetycznej budynku Wskaźnik charakterystyki energetycznej: Wskaźnik rocznego zapotrzebowania […]

Czytaj więcej

Ul. Przyjaźni 29-31

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 ogłasza przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku w Policach: ul. Przyjaźni 29/31 Powierzchnia lokalu: 37,90 m2 Wywoławcza stawka czynszu – 25,00 zł/m2 netto + należny podatek VAT 23 % Wadium: 500,00 zł. Ocena Charakterystyki energetycznej budynku Wskaźnik charakterystyki energetycznej: Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię […]

Czytaj więcej

ul. Przyjaźni 11

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 informuje, że posiada na wynajem lokal użytkowy położony w Policach:  ul. Przyjaźni 11 Powierzchnia lokalu: 55,40 m2 stawka czynszu – propozycja oferenta Ocena Charakterystyki energetycznej budynku Wskaźnik charakterystyki energetycznej: Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową: EU = 41,48 kWh/(m2*rok) Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową: EK = […]

Czytaj więcej

ul. Przyjaźni 6

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 ogłasza przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku w Policach: ul. Przyjaźni 6 Powierzchnia lokalu: 108,70 m2 Wywoławcza stawka czynszu – 33,18  zł/m2 netto + należny podatek VAT 23 % Wadium: 500,00 zł.   Ocena Charakterystyki energetycznej budynku Wskaźnik charakterystyki energetycznej: Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię […]

Czytaj więcej

ul. Roweckiego 4

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 informuje, że posiada na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku w Policach przy ulicy: ul. Stefana Roweckiego 4 Powierzchnia lokalu: 493,68 m2 stawka czynszu – propozycja oferenta Ocena Charakterystyki energetycznej budynku Wskaźnik charakterystyki energetycznej: Zaproponowana stawka czynszu nie będzie obejmowała dodatkowych opłat wynikających z tytułu użytkowania lokalu, […]

Czytaj więcej

ul. Przyjaźni 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 informuje, że posiada na wynajem lokal użytkowy położony w budynku w Policach:  ul. Przyjaźni 15  Powierzchnia lokalu: 142,60 m2  stawka czynszu – propozycja oferenta Ocena Charakterystyki energetycznej budynku Wskaźnik charakterystyki energetycznej: Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową: EU = 149,40 kWh/(m2*rok) Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową: […]

Czytaj więcej