Ostatnie Aktualności

Zobacz wszystkie

Dostawa ciepła do budynków od 9 października

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” informuje, że od dnia 09 października 2023r. rozpocznie się dostarczenie ciepła do budynków będących własnością Spółdzielni. Wobec powyższego prosimy o zakończenie wszelkich prac remontowych na instalacji c.o. Spółdzielnia nie będzie odpowiadała za ewentualne szkody wynikłe z tych zalań. Prosimy również o ustawienie głowic termostatycznych w pozycji „4” lub „5” przy wszystkich grzejnikach […]

Czytaj więcej

Rozpoczynamy uzupełnianie wodą instalacji centralnego ogrzewania

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” informuje, że wszelkie prace remontowe na instalacji centralnego ogrzewania należało bezwzględnie zakończyć do końca sierpnia 2023 roku (Regulamin wewnętrzny Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach Rozdział VII „Inne Postanowienia” § 21 ust.6). Ponadto nadmieniamy, że od 04 września br. zaplanowano rozpoczęcie uzupełniania instalacji centralnego ogrzewania. Prosimy o odkręcenie zaworów termostatycznych oraz zwrócenie uwagi […]

Czytaj więcej

Zmiana obsługi mieszkańców w okienku kasowym w siedzibie Spółdzielni

Informujemy, że od 04.09.2023r. ulega zmianie obsługa mieszkańców w okienku kasowym w siedzibie Spółdzielni i przedstawia się następująco: Godziny otwarcia kasy w siedzibie  SM „Chemik” od 04.09.2023r.: Poniedziałek 11:00 do 15:30 (przerwa 13:30 do 14:00) Wtorek NIECZYNNE Środa 10:00 do 14:00 (przerwa 11:30 do 12:00) Czwartek NIECZYNNA Piątek NIECZYNNA Wpłat można dokonywać również w Banku […]

Czytaj więcej

strefa lokatora

(91) 424 40 80
sekretariat@sm-chemik.pl
ul. Roweckiego 42
72-009 Police
Wt. - Pt.: 7:00 - 15:00
Pon.: 8:00 - 16:00
Skontaktuj się
Zgłoś awarię
(91) 424 45 47
 
Pobierz dokumenty
 
Zobacz statut
 

Ogłoszenia i komunikaty

Zobacz pozostałe

E-CZYNSZE

Zapraszamy do korzystania z elektronicznego systemu E-Czynsze - System Rozliczeń. SYSTEM ROZLICZEŃ

System rozliczeń

Ostatnie przetargi

Zobacz wszystkie

Przetarg nieograniczony na Dobór, dostawę i montaż oraz demontaż aktualnych ciepłomierzy w węzłach cieplnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080 ogłasza przetarg nieograniczony na: „ Dobór, dostawa i montaż oraz demontaż aktualnych ciepłomierzy” Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 5.000 zł /słownie: pięć tysięcy złotych/ do dnia 20.12.2023 r. Oferty należy składać do dnia  20.12.2023 r. w sekretariacie […]

Czytaj więcej

Zapytanie o cenę na Prace Brukarskie

ZAPYTANIE O CENĘ Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” z siedzibą w Policach przy ulicy Roweckiego 42 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na Prace Brukarskie 2023 w Policach. Przedmiotem zamówienia są prace brukarskie na przedstawionych poniżej adresach w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej CHEMIK w Policach Szczegółowy zakres prac obejmuje: 1.. ul. Wróblewskiego pomiędzy budynkami nr 5 […]

Czytaj więcej

Zapytanie o cenę na Wymianę drzwi wejściowych w budynkach wielorodzinnych

ZAPYTANIE O CENĘ Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” z siedzibą w Policach przy ulicy Roweckiego 42 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na Wymianę Drzwi Wejściowych w budynkach wielorodzinnych w Policach. Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi wejściowych w budynkach przy ul. Bankowa 4-4c, Wróblewskiego 9, Wróblewskiego 13, 26 Kwietnia klatka nr 24 oraz 30, Zamenhofa […]

Czytaj więcej

Lokale użytkowe do wynajęcia

Zobacz wszystkie

ul. Przyjaźni 29-31

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 ogłasza przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku w Policach:  ul. Przyjaźni 29/31  Powierzchnia lokalu: 37,90 m2  Wywoławcza stawka czynszu – 20,00 zł/m2 netto + należny podatek VAT 23 %  Wadium: 500,00 zł.  Ocena Charakterystyki energetycznej budynku Wskaźnik charakterystyki energetycznej: Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię […]

Czytaj więcej

ul. Roweckiego 4

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 informuje, że posiada na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku w Policach przy ulicy: ul. Stefana Roweckiego 4 Powierzchnia lokalu: 493,68 m2 stawka czynszu – propozycja oferenta Ocena Charakterystyki energetycznej budynku Wskaźnik charakterystyki energetycznej: Zaproponowana stawka czynszu nie będzie obejmowała dodatkowych opłat wynikających z tytułu użytkowania lokalu, […]

Czytaj więcej

ul. Przyjaźni 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 informuje, że posiada na wynajem lokal użytkowy położony w budynku w Policach:  ul. Przyjaźni 15  Powierzchnia lokalu: 142,60 m2  stawka czynszu – propozycja oferenta Ocena Charakterystyki energetycznej budynku Wskaźnik charakterystyki energetycznej: Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową: EU = 149,40 kWh/(m2*rok) Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową: […]

Czytaj więcej