Ostatnie Aktualności

Zobacz wszystkie

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2021/2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” informuje, że rozpoczęcie sezonu grzewczego 2021/2022 w zasobach Spółdzielni rozpocznie się z dniem 27 września 2021 roku. Ewentualne zapowietrzenia grzejników należy zgłaszać w godzinach urzędowania Spółdzielni do Działu Adm. Technicznej pod numerem telefonu 91 42 44 547.

Czytaj więcej

Przygotowanie do sezonu 2021/2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Chemik” informuje, że do końca sierpnia 2021 roku należy bezwzględnie zakończyć wszelkie prace remontowe na instalacji centralnego ogrzewania ( Regulamin wewnętrzny Spółdzielni Mieszkaniowej “Chemik” w Policach Rozdział VII “Inne Postanowienia §21 ust. 6). Ponadto nadmieniamy, że od początku września br. planowane jest rozpoczęcie uzupełniania instalacji centralnego ogrzewania. Prosimy o odkręcenie zaworów termostatycznych oraz […]

Czytaj więcej

Zmiany godzin urzędowania

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” w Policach informuje, że od 05.07.2021 r. zmieniają się godziny urzędowania Spółdzielni: poniedziałek od 8.00 do 16.00 wtorek – piątek od 7.00 do 15.00. można składać wnioski i podania w punkcie podawczym zlokalizowanym w wejściu do budynku biurowego, można kontaktować bezpośrednio z pozostałymi działami poprzez wewnętrzny telefon, który znajduje się holu kasowym. […]

Czytaj więcej

strefa lokatora

(91) 424 40 80
sekretariat@sm-chemik.pl
ul. Roweckiego 42
72-009 Police
Wt. - Pt.: 7:00 - 15:00
Pon.: 7:00 - 16:00
Skontaktuj się
Zgłoś awarię
(91) 424 45 47
 
Pobierz dokumenty
 
Zobacz statut
 

Ogłoszenia i komunikaty

Zobacz pozostałe

E-CZYNSZE

Zapraszamy do korzystania z elektronicznego systemu E-Czynsze - System Rozliczeń. SYSTEM ROZLICZEŃ

System rozliczeń

Ostatnie przetargi

Zobacz wszystkie

Modernizacja wewnętrznych instalacji poziomych w budynku przy ul. Zamenhofa 44-46 i ul. Zamenhofa 48-50 w Policach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91 42-44-080 o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y n a: „Modernizacja wewnętrznych instalacji poziomych (z.w., c.w.u i cyrkulacji) w budynku przy ul. Zamenhofa […]

Czytaj więcej

Remont Balkonów 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont Balkonów 2021”. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. SIWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni https://sm-chemik.pl/ w zakładce INWESTOR → PRZETARGI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia […]

Czytaj więcej

Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach S.M. CHEMIK

Informacja o wynikach przetargu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul Roweckiego 42 zawiadamia że na wykonanie zadania pod nazwą: „Przegląd instalacji elektrycznej – 2021r”. została wybrana firma: PAKO Eugeniusz Milko, ul Siewna 4, 58-573 Piechowice Wartość zamówienia: 76 609,52 zł brutto Liczba osób wykonujących przegląd: 6 osób Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego […]

Czytaj więcej

Lokale użytkowe do wynajęcia

Zobacz wszystkie

ul. Roweckiego 42

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 ogłasza przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku administracyjno-biurowym w Policach: ul. Roweckiego 42 Powierzchnia lokalu: 292,10 m2 Formularz oferty i projekt umowy najmu do odebrania w biurze Spółdzielni, pok. nr 8 lub do pobrania na stronie internetowej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest akceptacja warunków […]

Czytaj więcej