Ostatnie Aktualności

Zobacz wszystkie

Sprostowanie zawiadomienia z dnia 24.05.2021

Czytaj więcej

Zawiadomienie Walne Zgromadzenie Członków SM Chemik 2021

                         Z A W I A D O M I E N I E                       Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach działając na podstawie art. 36 § 9-12 ustawy z dnia 16 września 1982 r. […]

Czytaj więcej

Eco Harmonogram

Zachęcamy mieszkańców gminy Police do skorzystania z bezpłatnej aplikacji Eco Harmonogram. Wystarczy pobrać aplikację, wpisać adres, wybrać rodzaj zabudowy. Aplikacja podpowiada gdzie należy wrzucić dany odpad, jak segregować, co można zawieźć  do PSZOK-u, przypomina o zbliżającym się terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych.  Ponadto zawiera wiele przydatnych informacji dotyczących systemu gospodarowania odpadami w naszej gminie.

Czytaj więcej

strefa lokatora

(91) 424 40 80
sekretariat@sm-chemik.pl
ul. Roweckiego 42
72-009 Police
Wt. - Pt.: 7:00 - 15:00
Pon.: 7:00 - 16:00
Skontaktuj się
Zgłoś awarię
(91) 424 45 47
 
Pobierz dokumenty
 
Zobacz statut
 

Ogłoszenia i komunikaty

Zobacz pozostałe

E-CZYNSZE

Zapraszamy do korzystania z elektronicznego systemu E-Czynsze - System Rozliczeń. SYSTEM ROZLICZEŃ

System rozliczeń

Ostatnie przetargi

Zobacz wszystkie

Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach S.M. CHEMIK

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080    ogłasza     przetarg nieograniczony na: „Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach S.M. CHEMIK”. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 5.000 zł /słownie: pięć tysięcy złotych/ do dnia 08.07.2021 r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można […]

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert na obowiązki pełnienia nadzoru inwestorskiego

W związku z planowaną modernizacją instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu, kabli zasilających oraz wymianą oświetlenia piwnic w budynku przy ul. Wróblewskiego 6 A-D i Wróblewskiego 8 A-D w Policach. Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK w Policach zwraca się z prośba o składanie ofert na obowiązki pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży elektrycznej […]

Czytaj więcej

Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu, kabli zasilających oraz wymianą oświetlenia piwnic w budynku

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080    o g ł a s z a    p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y  n a:  „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu, kabli […]

Czytaj więcej

Lokale użytkowe do wynajęcia

Zobacz wszystkie

ul. Roweckiego 42

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 ogłasza przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku administracyjno- biurowym w Policach: ul. Roweckiego 42 Powierzchnia lokalu: 292,10 m2 Wywoławcza stawka czynszu – 15,00 zł/m2 netto Wadium: 500,00 zł. Formularz oferty i projekt umowy najmu do odebrania w biurze Spółdzielni, pok. nr 8 lub do […]

Czytaj więcej

ul. 26 Kwietnia 7

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42  informuje, że posiada do wynajęcia wolny lokal użytkowy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej położony w Policach:  26 Kwietnia 7 Powierzchnia lokalu: 120,85 m2 Pisemne oferty z proponowaną stawką w zł za 1m2 netto oraz aktualnymi dokumentami potwierdzającymi prowadzenie działalności gospodarczej należy składać w sekretariacie Spółdzielni. Zaproponowana stawka […]

Czytaj więcej