Sprostowanie zawiadomienia z dnia 24.05.2021

Czytaj więcej

Zawiadomienie Walne Zgromadzenie Członków SM Chemik 2021

                         Z A W I A D O M I E N I E                       Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach działając na podstawie art. 36 § 9-12 ustawy z dnia 16 września 1982 r. […]

Czytaj więcej

Eco Harmonogram

Zachęcamy mieszkańców gminy Police do skorzystania z bezpłatnej aplikacji Eco Harmonogram. Wystarczy pobrać aplikację, wpisać adres, wybrać rodzaj zabudowy. Aplikacja podpowiada gdzie należy wrzucić dany odpad, jak segregować, co można zawieźć  do PSZOK-u, przypomina o zbliżającym się terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych.  Ponadto zawiera wiele przydatnych informacji dotyczących systemu gospodarowania odpadami w naszej gminie.

Czytaj więcej

Parkingowiec przy ul. Roweckiego

SM „Chemik” informuje, że na działce 2087/25 przy ul. Roweckiego planowana jest budowa wielopoziomowego i wielostanowiskowego parkingowca. Inwestycja będzie posiadała cztery kondygnacje naziemne, na których znajdować się będzie 257 miejsc postojowych. Koszty budowy stanowisk postojowych w garażu wielostanowiskowym pokrywane będą w całości ze środków własnych członków Spółdzielni, którzy zawrą umowę o budowę na zasadach nabycia  […]

Czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” w Policach informuje:

Szanowni Mieszkańcy SM „Chemik” Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” w Policach informuje, że od 26.04.2021 r.: Kasa Spółdzielni czynna będzie w godzinach od 1000 do 1400 (przerwa 1130-1200). Prosimy o nie gromadzenie się na schodach prowadzących na piętro budynku biurowego. Apelujemy by na piętrze budynku biurowego znajdowały się maksymalnie dwie osoby (jedna w przy punkcie kasowym, druga […]

Czytaj więcej

Komunikat Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w sprawie nowej taryfy za energię cieplną

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lutego 2021 r. PEC Police wprowadza nowe stawki opłat za zamówioną moc oraz za ciepło. Wzrost opłat wynosi około 6%. Poniżej publikujemy odnośnik do komunikatu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Policach https://www.pecpolice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=169:taryfa-2021&catid=25&Itemid=113

Czytaj więcej

Komunikat dla mieszkańców o zmianie naliczania opłaty za śmieci od 01.01.2021 r.

Police, dnia 15.01.2021 r. Szanowni Mieszkańcy SM „CHEMIK” w Policach Zarząd SM CHEMIK uprzejmie informuje, że od dnia 01.01.2021 r. obowiązuje nowy system naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana sposobu ustalania i wysokości opłaty  wynika  z  uchwał  Rady Miejskiej w Policach, w których przyjęto, iż opłata w budynkach wielolokalowych będzie ustalana według zużycia wody […]

Czytaj więcej

Komunikat ws. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Komunikat Szanowni Mieszkańcy SM „Chemik” w Policach Na podstawie Uchwały Nr XXIV/238/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia    27 października 2020 r. oraz Uchwały Nr XXIV/255/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty uchwalono, że „w zabudowie […]

Czytaj więcej

Informacje i zalecenia COVID-19

Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” Uprzejmie informujemy, że w związku z gwałtownym wzrostem przypadków zakażeń na COVID-19: Ogranicza się interwencje służb technicznych utrzymania sprawności instalacji w lokalach mieszkalnych tylko do przypadków zagrożenia bezpośredniego zdrowia, życia lub zabezpieczenia mienia. Ogranicza się interwencje służb techniczno- eksploatacyjnych Spółdzielni w zakresie przeprowadzania wizji lokalnych dotyczące zgłoszeń lokatorów w zakresie […]

Czytaj więcej