ZAWIADOMIENIE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ “CHEMIK”

Czytaj więcej

Zebrania Członków osiedli

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Chemik” w Policach uprzejmie informuje, że w budynku siedziby Spółdzielni w Restauracji “Weranda” przy ul. Roweckiego 42 w Policach odbędą się zebrania Członków osiedli: Osiedle Chemik A (ul. Bankowa, Zamenhofa i Piaskowa) w dniu 14.05.2024 r. o godz. 16:30 Osiedle Chemik B (ul. Wróblewskiego i Siedlecka) w dniu 15.05.2024 r. o godz. 16:30 Osiedle Chemik C (ul. Okulickiego, 26 Kwietnia, […]

Czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych 2024 r.

Czytaj więcej

Życzenia Bożonarodzeniowe

Czytaj więcej

Dostawa ciepła do budynków od 9 października

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” informuje, że od dnia 09 października 2023r. rozpocznie się dostarczenie ciepła do budynków będących własnością Spółdzielni. Wobec powyższego prosimy o zakończenie wszelkich prac remontowych na instalacji c.o. Spółdzielnia nie będzie odpowiadała za ewentualne szkody wynikłe z tych zalań. Prosimy również o ustawienie głowic termostatycznych w pozycji „4” lub „5” przy wszystkich grzejnikach […]

Czytaj więcej

Rozpoczynamy uzupełnianie wodą instalacji centralnego ogrzewania

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” informuje, że wszelkie prace remontowe na instalacji centralnego ogrzewania należało bezwzględnie zakończyć do końca sierpnia 2023 roku (Regulamin wewnętrzny Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach Rozdział VII „Inne Postanowienia” § 21 ust.6). Ponadto nadmieniamy, że od 04 września br. zaplanowano rozpoczęcie uzupełniania instalacji centralnego ogrzewania. Prosimy o odkręcenie zaworów termostatycznych oraz zwrócenie uwagi […]

Czytaj więcej

Zmiana obsługi mieszkańców w okienku kasowym w siedzibie Spółdzielni

Informujemy, że od 04.09.2023r. ulega zmianie obsługa mieszkańców w okienku kasowym w siedzibie Spółdzielni i przedstawia się następująco: Godziny otwarcia kasy w siedzibie  SM „Chemik” od 04.09.2023r.: Poniedziałek 11:00 do 15:30 (przerwa 13:30 do 14:00) Wtorek NIECZYNNE Środa 10:00 do 14:00 (przerwa 11:30 do 12:00) Czwartek NIECZYNNA Piątek NIECZYNNA Wpłat można dokonywać również w Banku […]

Czytaj więcej

Dodatki Mieszkaniowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” prosi mieszkańców naszej Spółdzielni o szczególną analizę swoich dochodów pod kątem możliwości skorzystania z dodatku mieszkaniowego, aby nie wpaść w spiralę zadłużenia. Informujemy, że dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które spełniają ustawowe kryteria dochodowe i powierzchniowe zajmowanego mieszkania. Szczegółowych informacji udziela: Ośrodek Pomocy Społecznej w Policachul. Siedlecka 2a, Dział Dodatków Mieszkaniowych (IV piętro) […]

Czytaj więcej