Oświadczenie warunków przetwarzania danych osobowych do przetargu dot. lokalu mieszkalnego

PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

Deklaracja przystąpienia w poczet członków Spółdzielni, Odrębna własność

AKTUALNE 2w1 oświadczenie pełnomocnictwo +członkostwo

Oświadczenie – pełnomocnictwo

Oświadczenie o członkostwie

Oświadczenie o członkostwie odrębna własność w udziałach

Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu c.o. na konto bankowe

Deklaracja wstępna (Garażowiec)

Formularz oferty – lokal użytkowy (przetargowy)

Formularz oferty – lokal użytkowy (bezprzetargowy)

Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu

Dotyczy osób zameldowanych zgodnie ze Stwierdzeniem Przejścia Własnościowego Prawa do lokalu

Prolongata spłaty zaległości za lok.mieszk.

Rozłożenie na raty zaległości za lok.mieszk.

Zaświadczenie o stanie konta tzw. czynszowego za lok. mieszk.

Wniosek o przeniesienie własności lokalu – własnościowe prawo

Wniosek o przeniesienie własności lokalu – lokatorskie prawo

Wniosek o wydanie zaświadczenia do Urzędu Skarbowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia do sądu wieczysto-księgowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia do banku

Wniosek o wydanie zaświadczenia do notariusza

Wniosek o zwrot udziału członkowskiego