Oświadczenie dot. przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Formularz oferty – lokal użytkowy

Przelew nadpł. c.o. na konto

Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu

Dotyczy osób zameldowanych zgodnie ze Stwierdzeniem Przejścia Własnościowego Prawa do lokalu

Prolongata spłaty zaległości za lok.mieszk.

Rozłożenie na raty zaległości za lok.mieszk.

Zaświadczenie o stanie konta tzw. czynszowego za lok. mieszk.

Wniosek o przeniesienie własności lokalu – własnościowe prawo

Wniosek o przeniesienie własności lokalu – lokatorskie prawo

Wniosek o wydanie zaświadczenia do Urzędu Skarbowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia do sądu wieczysto-księgowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia do banku

Wniosek o wydanie zaświadczenia do notariusza

Wniosek o zwrot udziału członkowskiego