AKTUALNE 2w1 oświadczenie pełnomocnictwo +członkostwo

Oświadczenie – pełnomocnictwo

Oświadczenie o członkostwie

Oświadczenie o członkostwie odrębna własność w udziałach

Pismo o zwrot nadpłaty c.o. -odbiór w kasie

Przelew nadpłaty c.o. – na konto

Deklaracja wstępna (Garażowiec)

Wzór pełnomocnictwa WZ 2021 głosowanie pisemne

Oswiadczenie-dot.-przetargu-na-sprzedaz-lokalu-mieszkalnego

Formularz oferty – lokal użytkowy

Przelew nadpł. c.o. na konto

Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu

Dotyczy osób zameldowanych zgodnie ze Stwierdzeniem Przejścia Własnościowego Prawa do lokalu

Prolongata spłaty zaległości za lok.mieszk.

Rozłożenie na raty zaległości za lok.mieszk.

Zaświadczenie o stanie konta tzw. czynszowego za lok. mieszk.

Wniosek o przeniesienie własności lokalu – własnościowe prawo

Wniosek o przeniesienie własności lokalu – lokatorskie prawo

Wniosek o wydanie zaświadczenia do Urzędu Skarbowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia do sądu wieczysto-księgowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia do banku

Wniosek o wydanie zaświadczenia do notariusza

Wniosek o zwrot udziału członkowskiego