Informujemy, że adres e-mail smchemik@tstd.pl jest nieaktualny, wszelkie wiadomości

prosimy o przesyłanie na aktualny adres e-mail sekretariat@sm-chemik.pl.