KOMUNIKAT

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” w Policach informuje, że zgodnie z:

Uchwałą nr 30/IX/2019 Rady Nadzorczej SM „Chemik” z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad wypłacania udziałów z dniem 02 marca 2019 r. na wniosek członka Spółdzielni lub osoby uprawnionej dokonywane są wypłaty wniesionych udziałów członkowskich.

Formularz wniosku o wypłatę kwoty udziału członkowskiego do pobrania w siedzibie Spółdzielni lub na stronie –  https://sm-chemik.pl/druki-do-pobrania/

Uchwałą nr 6/IX/2020 Rady Nadzorczej SM „Chemik” z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie wewnętrznym Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach koszty napraw i wymiany zaworów odcinających zamontowanych przed urządzeniami pomiarowymi (wodomierz, gazomierz) obciążają Spółdzielnię.