Zostają zmienione zasady załatwiania spraw w Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”

Szanowni Mieszkańcy, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych mieszkańców od dziś zostają zmienione zasady załatwiania spraw w Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”. Biura Spółdzielni będą zamknięte i niedostępne dla mieszkańców. Mieszkańcy mogą kontaktować się z pracownikiem za pośrednictwem ustawionej w tym celu skrzynki, do której można wrzucać dokumenty i wnioski. Wyznaczonym miejscem jest przedsionek wejścia do siedziby Spółdzielni. […]

Czytaj więcej

Jak skutecznie dezynfekować ręce

Czytaj więcej

Apel do lokatorów

Szanowni lokatorzy, Apelujmy, aby osobiste załatwianie spraw w Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”, ograniczyć do tych, które są najbardziej pilne. Prosimy, aby to, co jest możliwe załatwiać telefonicznie lub drogą elektroniczną. Sugerujemy, aby wszelkie opłaty i przelewy dokonywać drogą elektroniczną. Apelujemy, aby usterki zgłaszać telefonicznie pod numerem (91) 424 45 47 a sprawy administracyjne pod numerem (91) […]

Czytaj więcej

Wypłaty udziałów członkowskich

KOMUNIKAT Na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach oraz Uchwały Nr 30/IX/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach z dnia 16.12.2019 r.  informujemy, że: z dniem 02.03.2020 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” na wniosek członka Spółdzielni lub osoby uprawnionej będzie dokonywała wypłaty wniesionych udziałów członkowskich. Wypłata kwoty udziału członkowskiego w wartości nominalnej nastąpi w […]

Czytaj więcej

Stawki za dostawę i zużycie ciepła wzrosną o około 8%

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” z siedzibą w Policach przy ulicy Roweckiego 42 informuje, że zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2019r. nr OSZ.4210.24.7.2019.202.XVII.JC została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła dostarczanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A w Policach. Mając powyższe na uwadze od dnia 1 stycznia 2020 roku stawki za dostawę i […]

Czytaj więcej

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSOKOŚCI CEN ZA DOSTARCZONĄ WODĘ I ODPROWADZONE ŚCIEKI ORAZ OPŁATY ABONAMENTOWEJ

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSOKOŚCI CEN ZA DOSTARCZONĄ WODĘ I ODPROWADZONE ŚCIEKI ORAZ OPŁATY ABONAMENTOWEJ W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 30.08.2020 R. Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. […]

Czytaj więcej

WYNIKI ZŁOŻONYCH OŚWIADCZEŃ DOT. JEDNORAZOWEJ OPŁATY PRZEKSZTAŁCENIOWEJ

ZESTAWIENIE ZBIORCZE OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH OPŁATY PRZEKSZTAŁCENIOWEJ

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie wysokości cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

Komunikat w sprawie wysokości cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w okresie od 31 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Kliknij i zobacz KOMUNIKAT

Czytaj więcej

UWAGA! Ostrzeżenie przed oszustami

W ostatnim czasie pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach otrzymują sygnały od mieszkańców o pojawieniu się w ich mieszkaniu nieuczciwych osób, podających się za pracowników Spółdzielni, oferujących pomoc w obliczeniu opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Zaznaczamy, że wszelkie informacje w sprawie przekształcenia udzielane są w siedzibie Spółdzielni (dział […]

Czytaj więcej