Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” informuje, że od dnia 09 października 2023r. rozpocznie się dostarczenie ciepła do budynków będących własnością Spółdzielni.

Wobec powyższego prosimy o zakończenie wszelkich prac remontowych na instalacji c.o. Spółdzielnia nie będzie odpowiadała za ewentualne szkody wynikłe z tych zalań.

Prosimy również o ustawienie głowic termostatycznych w pozycji „4” lub „5” przy wszystkich grzejnikach c.o w celu wyeliminowania zakłóceń i pozostawienie w tej pozycji aż do rozpoczęcia sezonu grzewczego.
Po dostarczeniu nośnika ciepła do lokalu ustawienie pozycji na głowicy pozostaje w Państwa dyspozycji.

Użytkowników mieszkań na ostatniej kondygnacji, w których znajdują się automatyczne odpowietrzniki prosimy o sprawdzenie odpowietrzników w celu uniknięcia przecieków.

W razie zaobserwowania przecieków należy bezzwłocznie poinformować dział techniczny – usterki Spółdzielni do godz. 1500 (tel.: 91 42 44 547) lub pogotowie lokatorskie po godz. 1600 (91 886 17 96) celem ich usunięcia.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI