Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” informuje, że wszelkie prace remontowe na instalacji centralnego ogrzewania należało bezwzględnie zakończyć do końca sierpnia 2023 roku (Regulamin wewnętrzny Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach Rozdział VII „Inne Postanowienia” § 21 ust.6).

Ponadto nadmieniamy, że od 04 września br. zaplanowano rozpoczęcie uzupełniania instalacji centralnego ogrzewania. Prosimy o odkręcenie zaworów termostatycznych oraz zwrócenie uwagi na instalację centralnego ogrzewania szczególnie w mieszkaniach. W przypadku zauważonej nieszczelności instalacji, prosimy o pilne zgłoszenie awarii do Działu Technicznego Usterki (tel. 91 42 44 547), a po godz. 15:00 na Pogotowie Lokatorskie (tel. 91 88 61 796).