Ostatnie Aktualności

Zobacz wszystkie

Stawki za dostawę i zużycie ciepła wzrosną o około 8%

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” z siedzibą w Policach przy ulicy Roweckiego 42 informuje, że zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2019r. nr OSZ.4210.24.7.2019.202.XVII.JC została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła dostarczanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A w Policach. Mając powyższe na uwadze od dnia 1 stycznia 2020 roku stawki za dostawę i […]

Czytaj więcej

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSOKOŚCI CEN ZA DOSTARCZONĄ WODĘ I ODPROWADZONE ŚCIEKI ORAZ OPŁATY ABONAMENTOWEJ

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSOKOŚCI CEN ZA DOSTARCZONĄ WODĘ I ODPROWADZONE ŚCIEKI ORAZ OPŁATY ABONAMENTOWEJ W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 30.08.2020 R. Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. […]

Czytaj więcej

WYNIKI ZŁOŻONYCH OŚWIADCZEŃ DOT. JEDNORAZOWEJ OPŁATY PRZEKSZTAŁCENIOWEJ

ZESTAWIENIE ZBIORCZE OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH OPŁATY PRZEKSZTAŁCENIOWEJ

Czytaj więcej

strefa lokatora

(91) 424 40 80
sekretariat@sm-chemik.pl
ul. Roweckiego 42
72-009 Police
Wt. - Pt.: 7:00 - 15:00
Pon.: 7:00 - 17:00
Skontaktuj się
Zgłoś awarię
(91) 424 45 47
 
Pobierz dokumenty
 
Zobacz statut
 

Ogłoszenia i komunikaty

22.01.2019
Nowy adres e-mail
Zobacz pozostałe

E-CZYNSZE

Zapraszamy do korzystania z elektronicznego systemu E-Czynsze - System Rozliczeń. SYSTEM ROZLICZEŃ

System rozliczeń

Ostatnie przetargi

Zobacz wszystkie

Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu i kabli zasilających w budynku przy ul. Wróblewskiego 14 A-D , 16 A-D w Policach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080   ogłasza przetarg nieograniczony na: Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu i kabli zasilających w budynku przy ul. Wróblewskiego 14 A-D , 16 A-D w Policach”.   Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 20.000 […]

Czytaj więcej

Modernizacja wewnętrznych instalacji wod-kan, c.w.u i gazowej w budynku przy ul. Wróblewskiego 7 A-I w Policach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080     ogłasza         przetarg nieograniczony na: „Modernizacja wewnętrznych instalacji wod-kan, c.w.u i gazowej w budynku przy ul. Wróblewskiego 7 A-I w Policach”. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 15.000 zł /słownie: piętnaście tysięcy złotych/. […]

Czytaj więcej

Izolacja ściany piwnicznej w lokalu użytkowym budynku przy ul. Wróblewskiego 12

Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty w trybie „ zapytania o cenę” Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 zaprasza do udziału w postępowaniu w trybie „zapytania o cenę” na izolację ściany piwnicznej w lokalu użytkowym budynku przy ul. Wróblewskiego 12 w Policach. Prace należy wykonać […]

Czytaj więcej

Lokale użytkowe do wynajęcia

Zobacz wszystkie

ul. Wróblewskiego 8

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 posiada do wynajęcia wolny lokal użytkowy położony w Policach: ul. Zygmunta Wróblewskiego 8 Powierzchnia lokalu: 69,28 m2 Wywoławcza stawka czynszu – 15,00 zł/m2 netto Pisemne oferty z proponowaną stawką w zł/m2 netto oraz wskazaniem rodzaju działalności wraz z dokumentami potwierdzającymi prowadzenie działalności gospodarczej należy składać w sekretariacie […]

Czytaj więcej