stan na 31 grudnia 2016 roku:
4 255 3 640 69 24
Liczba Członków Liczba Mieszkań Liczba Budynków Lat Doświadczenia

Prawidłowa Segregacja OdpadówWAŻNE!


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach informuje, że w przypadku wymiany przez Spółdzielnię instalacji wodnych, centralnego ogrzewania, gazowych czy też elektrycznych zgodnie z § 6 pkt. 4-5 Regulaminu Wewnętrznego Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach: „Użytkownik ma obowiązek umożliwienia swobodnego dostępu do pionów wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w zajmowanym mieszkaniu na całej wysokości pomieszczenia. Nieudostępnienie lokalu, powodujące zatrzymanie prac lub powstanie dodatkowych kosztów jest naruszeniem obowiązujących przepisów i skutkuje obciążeniem użytkownika wszelkimi kosztami wynikającymi z tego nieudostępnienia.”

INFORMACJA


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” przypomina, iż wszyscy mieszkańcy budynków w jej zasobach mają ustaloną niższą stawkę za odpady komunalne tj. obecnie 15 zł od osoby w przypadku selektywnej zbiórki odpadów.
W otrzymanym piśmie (z dnia 22 września 2017 roku) Urządu Gminy w Policach poinformował, że stwierdzono nieprawidłową segregację odpadów komunalnych przez mieszkańców zasobów Spóółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”. Do pojemników na śmieci tzw. zmieszane wyrzucane są odpady podlegające segregacji oraz gruz, elektroodpady itp., a pod altankami śmietnikowymi wystawiane są odpady poremontowe jak stolarka okienna, umywalki, panele itd. W związku z powyższym przypominamy, iż na drzwiach wejściowych do klatek schodowych znajduje się ulotka informacyjna dotycząca Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO).
W przypadku dalszego niestosowania się naszych mieszkańców do segregacji śmieci, co prowadzi do generacji wyższych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów dla Gminy Police, obecna stawka może zostać zmieniona na wyższą, czyli na 25 zł za osobę.

W zasobach Spółdzielni prowadzone są prace związane z budową wewnętrznej instalacji światłowodowej

W zasobach Spółdzielni prowadzone są prace związane z budową wewnętrznej instalacji światłowodowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach informuje, że zgodnie z zawartą umową z operatorem Orange Polska prowadzone są w całych zasobach Spółdzielni prace związane z budową wewnętrznej instalacji światłowodowej. ...

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

Strefa Mieszkańca

Godziny Urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 17.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 15.00

Godziny Otwarcia Kasy

Poniedziałek 12.00 - 16.30 (przerwa 13.30 - 14.00)
Wtorek 10.00 - 14.00
Środa 07.00 - 08.00 oraz 10.00 - 14.00
Czwartek 10.00 - 14.00
Piątek 10.00 - 14.00