stan na 31 grudnia 2016 roku:
4 255 3 640 69 24
Liczba Członków Liczba Mieszkań Liczba Budynków Lat Doświadczenia

Komunikat! Zakończenie sezonu grzewczego!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach informuje, że z dniem 08 maja 2018 r. zakończył się sezon grzewczy 2017/2018 w całych zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.

Prawidłowa Segregacja OdpadówWAŻNE!


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach informuje, że w przypadku wymiany przez Spółdzielnię instalacji wodnych, centralnego ogrzewania, gazowych czy też elektrycznych zgodnie z § 6 pkt. 4-5 Regulaminu Wewnętrznego Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach: „Użytkownik ma obowiązek umożliwienia swobodnego dostępu do pionów wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w zajmowanym mieszkaniu na całej wysokości pomieszczenia. Nieudostępnienie lokalu, powodujące zatrzymanie prac lub powstanie dodatkowych kosztów jest naruszeniem obowiązujących przepisów i skutkuje obciążeniem użytkownika wszelkimi kosztami wynikającymi z tego nieudostępnienia.”

INFORMACJA
12 czerwca w Hotelu Dobosz Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik

12 czerwca w Hotelu Dobosz Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach, działając na podstawie art. 83 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”, które odbędzie się w ...

23 maja w Hotelu Dobosz zebranie członków osiedla Chemik A

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach uprzejmie informuje, że w dniu 23.05.2018 r. o godz. 17.00 w Hotelu Dobosz przy ul. Wróblewskiego 1 w Policach odbędzie się zebranie członków osiedla spółdzielczego „Chemik A”. ...

Czytaj więcej

22 maja w Hotelu Dobosz zebranie członków osiedla zamieszkałych przy ul. Wróblewskiego i Siedleckiej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach uprzejmie informuje, że w dniu 22.05.2018 r. o godz. 17.00 w Hotelu Dobosz przy ul. Wróblewskiego 1 w Policach odbędzie się zebranie członków osiedla spółdzielczego. ...

Czytaj więcej

16 maja w Hotelu Dobosz zebranie członków osiedla Chemik C

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Chemik” w Policach uprzejmie informuje, że w dniu 16.05.2018 r. o godz. 17.00 w Hotelu Dobosz przy ul. Wróblewskiego 1 w Policach odbędzie się zebranie członków osiedla spółdzielczego „Chemik C”. ...

Czytaj więcej

Strefa Mieszkańca

Godziny Urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 17.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 15.00

Godziny Otwarcia Kasy

Poniedziałek 12.00 - 16.30 (przerwa 13.30 - 14.00)
Wtorek 10.00 - 14.00
Środa 07.00 - 08.00 oraz 10.00 - 14.00
Czwartek 10.00 - 14.00
Piątek 10.00 - 14.00