Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”

72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080

ogłasza

przetargi nieograniczone na:

„Remont dachów polegający na ułożeniu papy termozgrzewalnej, remont kominów, wymiana wpustów deszczowych, wymiana wyłazów, remont daszków nad klatkowych oraz montaż turbowentów w budynkach przy:

– ul. Zamenhofa 2-8

– ul. Piaskowa 64-70

– ul. Przyjaźni 32-38

– ul. Roweckiego 12-12a”

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. SIWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni https://sm-chemik.pl/ w zakładce INWESTOR → PRZETARGI.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez  podania  przyczyn.

SIWZ remont dachów 2022

ZAŁ. 1 formularz oferty

ZAŁ. 2 oświadczenie

ZAŁ. 3 wzór umowy na dachy