ZAPYTANIE O CENĘ

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” z siedzibą w Policach przy ulicy Roweckiego 42 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na Wymianę Drzwi Wejściowych w budynkach wielorodzinnych w Policach.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi wejściowych w budynkach przy ul. Bankowa 4-4c, Wróblewskiego 9, Wróblewskiego 13, 26 Kwietnia klatka nr 24 oraz 30, Zamenhofa 44 (od zaplecza oraz likwidacja progu w istniejących drzwiach od ulicy), Zamenhofa 48 (od ulicy), Zamenhofa 50 (od ulicy) w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej CHEMIK w Policach.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

–  Demontaż oraz utylizacja obecnie zamontowanej stolarki drzwiowej;

– Wykonanie wraz z montażem nowych bezprogowych drzwi stalowych na profilu systemowym, szklonych szkłem bezpiecznym VSG 4.4.4 (szkło antywłamaniowe) zachowując obecną dzielność stolarki;

– Likwidacja progu w istniejących drzwiach wejściowych przy ul. Zamenhofa 44(od ulicy);

–  Skrzydła dwudzielne z poprzeczką poziomą, wypełnienie szybą pojedynczą bezpieczną w polu górnym, dół panel;

–  Skrzydło i ościeżnica wykonane ze stalowych profili zamkniętych ocynkowanych ogniowo o gramaturze cynku min. 200g/m2 malowane proszkowo RAL 8016 w budynkach przy ul. Bankowa 4-4c, 26 Kwietnia 24 i 30 oraz Zamenhofa 44, 48, 50;

–  Skrzydło i ościeżnica wykonane ze stalowych profili zamkniętych ocynkowanych ogniowo o gramaturze cynku min. 200g/m2 malowane proszkowo RAL 7024 w budynkach przy ul. Wróblewskiego 9, Wróblewskiego 13;

–  Wyposażenie gałko/klamka, elektrozaczep, samozamykacz, stopka podporowa, zawiasy łożyskowane 3 szt. na skrzydło;

–  Wykonanie obróbki zamontowanej stolarki wraz z malowaniem w celu odtworzenia stanu pierwotnego części ścian klatki oraz elewacji zewnętrznej przyległej do stolarki (kolor zbliżony do obecnego wykonany z estetycznym odcięciem);

–  Sprzątanie po wykonanych pracach. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1587 z późn. zm). Na Wykonawcy spoczywają obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami wynikającymi z w/w ustaw.

Prace w budynku przy ul. Bankowej 4-4c oraz 26 Kwietnia klatka nr 24 oraz 30 w Policach należy uzgodnić z domofoniarzem obsługującym zasoby SM, który równolegle wykona wymianę domofonów.

Wymagamy przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej o odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 500 000,00 zł

Ofertę cenową należy sporządzić na podstawie wizji lokalnej oraz po dokonaniu obmiarów z natury.

Termin wykonania do 29 marca 2024 roku, gwarancja 60 miesięcy.

Oferty proszę składać w zamkniętych kopertach z opisem „Wymiana Drzwi Wejściowych 2023”
w sekretariacie Spółdzielni do dnia 24 listopada 2023 roku do godziny 15°° za pośrednictwem poczty bądź mailowo.

W przypadku mailowego złożenia oferty proszę o zaszyfrowanie wiadomości oraz przesłanie hasła do otwarcia pliku po godzinie 15°° 24 listopada 2023 roku.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn.

Osoba do kontaktu: Łukasz Treder telefon – 607 451 200, 91 42 44 541

Załączniki:

formularz oferty