Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” z siedzibą w Policach przy ulicy Roweckiego 42 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na wykonanie modernizacji zjazdu wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego do studni chłonnej dla 4 garaży przy ul. Wróblewskiego 14 w Policach.

Zakres robót będzie obejmować:

Termin wykonania do 21 maja 2022 roku, gwarancja 60 miesięcy.

Oferty proszę składać w zamkniętych kopertach z opisem „Modernizacja zjazdu do garaży przy
ul. Wróblewskiego 14” w sekretariacie Spółdzielni do dnia 15 lutego 2022 roku do godziny 15°° za pośrednictwem poczty bądź mailowo. W przypadku mailowego złożenia oferty proszę o zaszyfrowanie wiadomości oraz przesłanie hasła do otwarcia pliku po godzinie 15°° 15 lutego 2022 roku.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn.

Osoba do kontaktu: Łukasz Treder telefon – 607 451 200, 91 42 44 541