Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”

72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Remont Balkonów 2021”.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. SIWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni https://sm-chemik.pl/ w zakładce INWESTOR → PRZETARGI.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez  podania  przyczyn.

SIWZ Balkony 2021

załącznik 1 Formularz oferty

załacznik 2 Oświadczenie

załacznik 3 wzór Umowy

załącznik 4 klauzula informacyjna

załącznik 5 wykaz balkonów