Mieszkańcy SM Chemik w Policach

Zarząd SM CHEMIK informuje że:

1) zostały Państwu dostarczone do skrzynek pocztowych blankiety opłat za styczeń i luty 2022 r.

2) do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto średnie miesięczne zużycia wody w lokalach za okres 12 miesięcy, to jest za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Naliczona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danego lokalu jest niezależna od Spółdzielni. Opłata obowiązuje do momentu zmiany wysokości stawki przyjętej przez Radę Miejską w Policach, niezależnie od zmiany użytkownika lokalu lub innych zmian w sposobie koszty stania z lokalu.