Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” w Policach informuje, że od 05.07.2021 r. zmieniają się godziny urzędowania Spółdzielni:

poniedziałek od 8.00 do 16.00

wtorek – piątek od 7.00 do 15.00.

Kasa czynna będzie w godzinach:

poniedziałek od 11.00 do 15.30 ( przerwa od 13.30 do 14.00),

wtorek – piątek od 10.00 do 14.00 ( przerwa od 11.30 do 12.00).

Prosimy o nie gromadzenie się na schodach prowadzących na piętro budynku biurowego. Apelujemy by na piętrze budynku biurowego znajdowały się maksymalnie dwie osoby (jedna w przy punkcie kasowym, druga przy okienku Działu Czynszów). Na półpiętrze – spoczniku piętrowym  może znajdować się maksymalnie jedna osoba. Zwracamy się z uprzejmą prośbą by sprawy, które nie są pilne i nie wymagają natychmiastowego rozpatrzenia  przełożyć na termin późniejszy, załatwiać telefonicznie lub drogą e-mailową.

Z wyrazami szacunku  

Zarząd Spółdzielni