Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na świadczenie usługi pn. „REMONT BALKONÓW 2020”

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni lub e-mail: sekretariat@sm-chemik.pl w terminie do dnia 30.04.2020 roku, do godziny 1500

Zaproszenie balkony

ZAŁ.1 formularz oferty

Umowa wraz z wykazem adresów