Modernizacja wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o, c.w.u i gazowej w budynku przy ul. Wróblewskiego 7 A-I w Policach

Wynik postępowania: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul. Roweckiego 42 zawiadamia, że na wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o, c.w.u i gazowej w budynku przy ul. Wróblewskiego 7 A-I w Policach” została wybrana firma: KJM BISS Sp. z o.o. S. k ul. Piaskowa 101, 72-010 Police Wynik przetargu nieograniczonego na Modernizację wewnętrznych […]

Czytaj więcej

Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu i kabli zasilających w budynku przy ul. Wróblewskiego 12 A-D w Policach

Wynik postępowania: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul. Roweckiego 42 zawiadamia, że na wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu i kabli zasilających w budynku przy ul. Wróblewskiego 12 A-D w Policach” została wybrana firma: ELEKTROSPEC- A.SNASTIN ul. Brązowa 49/15, 70-781 Szczecin Wynik przetargu nieograniczonego na Modernizację instalacji […]

Czytaj więcej

Kompleksowa pielęgnacja terenów zieleni na osiedlu Chemik ,,C” i ,,D”

Wynik postępowania: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul. Roweckiego 42 zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na „Kompleksową pielęgnację zieleni” została wybrana firma: F.U.H. ELWI Żelech Łukasz ul. Rumiankowa 2, Żórawki, 74-100 Gryfino Wynik przetargu nieograniczonego na Kompleksową Pielegnację Zieleni     Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91 42-44-080   […]

Czytaj więcej