Stawki za dostawę i zużycie ciepła wzrosną o około 8%

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” z siedzibą w Policach przy ulicy Roweckiego 42 informuje, że zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2019r. nr OSZ.4210.24.7.2019.202.XVII.JC została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła dostarczanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A w Policach. Mając powyższe na uwadze od dnia 1 stycznia 2020 roku stawki za dostawę i […]

Czytaj więcej

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSOKOŚCI CEN ZA DOSTARCZONĄ WODĘ I ODPROWADZONE ŚCIEKI ORAZ OPŁATY ABONAMENTOWEJ

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSOKOŚCI CEN ZA DOSTARCZONĄ WODĘ I ODPROWADZONE ŚCIEKI ORAZ OPŁATY ABONAMENTOWEJ W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 30.08.2020 R. Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. […]

Czytaj więcej

WYNIKI ZŁOŻONYCH OŚWIADCZEŃ DOT. JEDNORAZOWEJ OPŁATY PRZEKSZTAŁCENIOWEJ

ZESTAWIENIE ZBIORCZE OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH OPŁATY PRZEKSZTAŁCENIOWEJ

Czytaj więcej

Uruchamianie węzłów cieplnych do sezonu grzewczego 2019/2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” informuje, że od dnia 19 września (czwartek) 2019 r. rozpocznie się uruchamianie węzłów cieplnych do sezonu grzewczego 2019/2020 roku. Jednocześnie informujemy, że ogrzewanie budynków będzie sukcesywnie uruchamiane. Prosimy ponadto o sprawdzenie ustawień głowic termostatycznych.

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie wysokości cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

Komunikat w sprawie wysokości cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w okresie od 31 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Kliknij i zobacz KOMUNIKAT

Czytaj więcej

UWAGA! Ostrzeżenie przed oszustami

W ostatnim czasie pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach otrzymują sygnały od mieszkańców o pojawieniu się w ich mieszkaniu nieuczciwych osób, podających się za pracowników Spółdzielni, oferujących pomoc w obliczeniu opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Zaznaczamy, że wszelkie informacje w sprawie przekształcenia udzielane są w siedzibie Spółdzielni (dział […]

Czytaj więcej

Informacja w sprawie zmiany opłaty na potrzeby podgrzania wody

Informacja w sprawie zmiany opłaty na potrzeby podgrzania wody

Czytaj więcej

Dodatkowa forma płatności

Informujemy, że od listopada 2018 r. w kasie spółdzielni można również dokonywać płatności kartą.

Czytaj więcej

Komunikat Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w sprawie podwyżki za energię cieplną

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 9 listopada 2018 r. PEC Police wprowadza nowe stawki opłat za zamówioną moc oraz za ciepło. Wzrost opłat wynosi około 10%.

Czytaj więcej