Szanowni Państwo!

Burmistrz Polic zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie wyboru metody naliczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Police w zabudowie wielorodzinnej.

Od lipca 2013 roku w Gmina Police obowiązuje system naliczania opłaty w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Od tego czasu, liczba mieszkańców zgłoszonych do systemu sukcesywnie spada. W ciągu siedmiu lat, z zabudowy wielorodzinnej (biorąc pod uwagę trzech największych zarządców nieruchomości) ubyło ok. 3500 osób. Przy obowiązującej metodzie naliczania opłaty, brak jest prawnych, skutecznych możliwości weryfikacji faktycznej ilości osób, zamieszkujących w nieruchomościach wielolokalowych.

Burmistrz Polic proponuje zrezygnować z wadliwego, nieefektywnego systemu „od osoby”, jednocześnie proponując do wyboru 3 pozostałe metody naliczania opłaty, tj:

a) od ilości zużytej na danej nieruchomości wody;

b) od metra kwadratowego z danej nieruchomości;

c) ryczałt od gospodarstwa domowego.

Każda z dopuszczalnych metod ma wady i zalety. Żadna nie będzie satysfakcjonująca dla wszystkich.

Niezależnie od powyższego decyzja w sprawie wyboru musi być podjęta, ponieważ system naliczania opłaty „od osoby” się nie sprawdził, a za odpady wytworzone przez osoby niezgłoszone do systemu płacą pozostali mieszkańcy.

W związku z powyższym, Burmistrz Polic zachęca mieszkańców zabudowy wielorodzinnej do głosowania oraz wyrażenia swojej opinii w konsultacjach społecznych, które odbywają się w terminie od 11.09.2020 r. do 02.10.2020 r.

Swój głos lub opinię można wyrazić poprzez formularz ankietowy na stronie internetowej www.police.pl w zakładce „gospodarka odpadami” lub pisemnie na adres Urzędu Miejskiego, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police.

Zachęcam do zabrania głosu. Zapraszam do konsultacji.

Burmistrz Polic

Władysław Diakun

http://www.police.pl/ankieta-gospodarka-odpadami.html