W ostatnim czasie pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach otrzymują sygnały od mieszkańców o pojawieniu się w ich mieszkaniu nieuczciwych osób, podających się za pracowników Spółdzielni, oferujących pomoc w obliczeniu opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

Zaznaczamy, że wszelkie informacje w sprawie przekształcenia udzielane są w siedzibie Spółdzielni (dział czynszów i dział członkowski).

O planowanych wizytach w mieszkaniach pracowników Spółdzielni, np. w celu dokonania przeglądu, czy w każdej innej sprawie każdorazowo informujemy mieszkańców poprzez wywieszanie na klatkach schodowych odpowiednich ogłoszeń lub wysyłane są informacje pisemne. Informujemy, że pracownicy Spółdzielni są wyposażeni w identyfikatory.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.