Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 posiada do wynajęcia wolny lokal użytkowy położony w Policach:

ul. Zygmunta Wróblewskiego 8
Powierzchnia lokalu: 69,28 m2
Wywoławcza stawka czynszu – 15,00 zł/m2 netto

Pisemne oferty z proponowaną stawką w zł/m2 netto oraz wskazaniem rodzaju działalności wraz z dokumentami potwierdzającymi prowadzenie działalności gospodarczej należy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Zaproponowana stawka czynszu nie będzie obejmowała dodatkowych opłat wynikających z tytułu użytkowania lokalu.

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wniesienie przez Najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu (z opłatami za media) za ten lokal.

Informacje telefoniczne pod nr tel. 91 42-44-536.