Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 ogłasza przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku administracyjno-biurowym w Policach:

ul. Roweckiego 42

Powierzchnia lokalu: 292,10 m2

Formularz oferty i projekt umowy najmu do odebrania w biurze Spółdzielni, pok. nr 8 lub do pobrania na stronie internetowej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest akceptacja warunków umowy. Zaproponowana stawka czynszu nie będzie obejmowała dodatkowych opłat wynikających z tytułu użytkowania lokalu, które obciążać będą Najemcę.

Oferta powinna zawierać:

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wniesienie przez Najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu (z opłatami za media) za ten lokal.

Lokal użytkowy można oglądać po uzgodnieniu terminu z działem członkowsko-organizacyjnym tel. 91 42 44 536.

INFORMACJA

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.