Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42  informuje, że posiada do wynajęcia wolny lokal użytkowy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej położony w Policach: 

26 Kwietnia 7

Powierzchnia lokalu: 120,85 m2

Pisemne oferty z proponowaną stawką w zł za 1m2 netto oraz aktualnymi dokumentami potwierdzającymi prowadzenie działalności gospodarczej należy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Zaproponowana stawka czynszu nie będzie obejmowała dodatkowych opłat wynikających z tytułu użytkowania lokalu.

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wniesienie przez Najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu (z opłatami za media) za ten lokal.

Projekt umowy do odebrania w biurze Spółdzielni, pok. Nr 8.

Informacje telefoniczne pod nr tel. 91 42-44-536