Spółdzielnia Mieszkaniowa “Chemik” informuje, że do końca sierpnia 2021 roku należy bezwzględnie zakończyć wszelkie prace remontowe na instalacji centralnego ogrzewania ( Regulamin wewnętrzny Spółdzielni Mieszkaniowej “Chemik” w Policach Rozdział VII “Inne Postanowienia §21 ust. 6).

Ponadto nadmieniamy, że od początku września br. planowane jest rozpoczęcie uzupełniania instalacji centralnego ogrzewania. Prosimy o odkręcenie zaworów termostatycznych oraz zwrócenie uwagi na instalację centralnego ogrzewania szczególnie w mieszkaniach. W przypadku zauważonej nieszczelności instalacji, prosimy o pilne zgłoszenie awarii do Działu Adm. Technicznej (tel. 91 42 44 547), a po godz. 15:00 na Pogotowie Lokatorskie (tel. 91 88 61 796).