Szanowni Mieszkańcy SM „Chemik”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” w Policach informuje, że od 01.02.2021 r.:

  1. Kasa Spółdzielni czynna będzie w godzinach od 900 do 1300 (przerwa 1130-1145).

Prosimy o nie gromadzenie się na schodach prowadzących na piętro budynku biurowego. Apelujemy by na piętrze budynku biurowego znajdowały się maksymalnie dwie osoby (jedna w przy punkcie kasowym, druga przy okienku Działu Czynszów) . Na półpiętrze – spoczniku piętrowym  może znajdować się maksymalnie jedna osoba.

  1. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 urzędowania Spółdzielni

Zwracamy się z uprzejmą prośbą by sprawy, które nie są pilne i nie wymagają natychmiastowego rozpatrzenia  przełożyć na termin późniejszy, załatwiać telefonicznie lub drogą e-mailową.

Z wyrazami szacunku

    Zarząd Spółdzielni