Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” w Policach

zatrudni na stanowisko

SPECJALISTA ds. technicznych

Miejsce pracy Police

WYMAGANIA:

Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”  w Policach, ul. Roweckiego 42 lub drogą pocztową na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”  w Policach ul. Roweckiego 42 72-009 Police – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko specjalisty ds. technicznych”. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Zarząd SM „Chemik” w Policach