Komunikat! Rozpoczęcie sezonu grzewczego!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej:

Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Krzysztof Jura
Wiceprezes Zarządu
Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-członkowskich
mgr Milena Bauza
Członek Zarządu Krystian Kowalewski

Członkowie Zarządu przyjmują w ramach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 15.30 do 17.00 (biuro SM "Chemik")