Komunikat! Zakończenie sezonu grzewczego!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach informuje, że z dniem 08 maja 2018 r. zakończył się sezon grzewczy 2017/2018 w całych zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.

Informacja o wynikach przetargu na docieplenie piwnic metodą natryskową

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” w Policach przy ul. Roweckiego 42 zawiadamia, że w przetargu na docieplenie stropów piwnic metodą natryskową, grubości min. 5 cm w budynkach mieszkalnych przy:

- ul. Roweckiego 77-81;
- ul. 26 Kwietnia 24-30;

została wybrana firma:

„STOLBAU EKO” Sp. z o.o., ul. Sierpowa 6H, 70-016 Szczecin

Łączny koszt realizacji wynosi:

Cena: 91 579,68 zł brutto

Termin wykonania: do 17.11.2017 r.

Gwarancja: 57 miesięcy

Rękojmia: 60 miesięcy