Komunikat! Zakończenie sezonu grzewczego!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach informuje, że z dniem 08 maja 2018 r. zakończył się sezon grzewczy 2017/2018 w całych zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.

Przetarg nieograniczony na remont chodników na osiedlu Chemik „A” i budowę przedeptu na osiedlu Chemik „C” i „D”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest remont chodników na osiedlu Chemik „A” i budowę przedeptu na osiedlu Chemik „C” i „D” obejmujący wymianę nawierzchni z płytek betonowych na kostkę polbruk po istniejących trasach (kostka kolor gr. 6 cm).

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 6 500,00 zł /słownie: sześć tysięcy pięćset złotych/.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w opublikowanych poniżej załącznikach.

Oferty należy składać do dnia 19.07.2017 r. do godz. 10.30 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert w dniu 19.07.2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego pokoju nr 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

1) Ogłoszenie
2) SIWZ
2a) korekta SIWZ
3) Oświadczenie do SIWZ
4) Formularz Ofertowy
5) Umowa 5) Załącznik nr 4 5) Załącznik nr 5 5) Załącznik nr 6