Komunikat! Zakończenie sezonu grzewczego!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach informuje, że z dniem 08 maja 2018 r. zakończył się sezon grzewczy 2017/2018 w całych zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.

Unieważnienie przetargu nieograniczonego z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”, 72-009 Police ul. Roweckiego 42, tel. (91) 42 44 080

unieważnia przetarg nieograniczony z dnia 28 kwietnia 2017 r. na:

remont polegający na wykonaniu wymiany poziomów instalacji centralnej wody użytkowej i cyrkulacji na współczesne pod względem technologicznym rury PE,PP i zawory MTCV w budynku przy ul. Okulickiego 32-42 oraz wymiana instalacji w przyłączu ciepłej wody użytkowej zlokalizowanym przy ulicy Okulickiego 57.

Powód: Cena zaproponowana przez oferenta przekracza środki jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie remontu.