Komunikat! Zakończenie sezonu grzewczego!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach informuje, że z dniem 08 maja 2018 r. zakończył się sezon grzewczy 2017/2018 w całych zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego z dnia 28 kwietnia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”, 72-009 Police ul. Roweckiego 42, tel. (91) 42 44 080

unieważnia przetarg nieograniczony z dnia 28 kwietnia 2017 r. na:

remont polegający na wymianie rozdzielni głównych i instalacji WLZ oraz kabli zasilających poszczególne lokale w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej położonych przy:

  • ul. Bankowa 4-4c,
  • ul. Wróblewskiego 10a-d, 12a-d, 14a-d, 16a-d, 18a-d,
  • ul. Zamenhofa 2-8, 10-12

Wyprzedzające opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla wykonania prac ujętych w punkcie 1.

Powód: Ceny zaproponowane przez oferentów przekraczają środki jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie remontu.