Komunikat! Zakończenie sezonu grzewczego!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach informuje, że z dniem 08 maja 2018 r. zakończył się sezon grzewczy 2017/2018 w całych zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.

Informacja o wynikach przetargu na remont dachów, kominów wentylacyjnych nad dachem i daszków nadklatkowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” w Policach przy ul. Roweckiego 42 zawiadamia, że na remont dachów, kominów wentylacyjnych nad dachem i daszków nadklatkowych budynków przy:

- ul. Przyjaźni 26-30
- ul. Przyjaźni 3-9
- ul. Przyjaźni 16-22 i 26 Kwietnia 5-9
- ul. Zamenhofa 26-32
- ul. Zamenhofa 34-42

została wybrana firma:

„LASKO” FHU mgr inż. Tadeusz Lasko, 71-129 Szczecin, ul. Sułkowskiego 3

Łączny koszt realizacji wynosi:

Cena: 383 400,00 zł brutto

Termin wykonania: do 17.10.2017 r.

Gwarancja: 117 miesięcy

Rękojmia: 120 miesiące