Komunikat! Zakończenie sezonu grzewczego!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach informuje, że z dniem 08 maja 2018 r. zakończył się sezon grzewczy 2017/2018 w całych zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.

Informacja o wynikach przetargu na czyszczenie chemiczne ścian i ich malowanie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” w Policach przy ul. Roweckiego 42 zawiadamia, że na czyszczenie chemiczne ścian i ich malowanie z zastosowaniem Baumit Silikon Color budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Policach:

- ul. Roweckiego 77-81;
- ul. Roweckiego 70-84;
- ul. 26 Kwietnia 24-30;
- ul. Przyjaźni 11-21 i 26 Kwietnia 11-13

łącznie z cokołami i kioskami wejściowymi wraz z renowacją pokrycia i wymianą obróbek blacharskich została wybrana firma:

STOLBAU EKO Sp. z o.o. ul. Sierpowa 6H, 70-016 Szczecin

Łączny koszt realizacji wynosi:

Cena: 618 549,35 zł brutto

Termin wykonania: do 13.10.2017 r.

Gwarancja: 60 miesięcy

Rękojmia: 63 miesiące