Do wynajecia lokal usługowy przy ul. Wróblewskiego 12a

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 informuje, że posiada na wynajem lokalu użytkowego położonego w Policach:

ul. Wróblewskiego 12a

Powierzchnia lokalu: 47,77 m2

Wywoławcza stawka czynszu netto: 10,09 zł/m2

Wadium: 500,00 zł

Formularz oferty i projekt umowy najmu do odebrania w biurze Spółdzielni, pokój nr 8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest akceptacja warunków umowy.

Zaproponowana stawka czynszu nie będzie obejmowała dodatkowych opłat wynikających z tytułu użytkowania lokalu.

Pisemne oferty z proponowaną stawką w zł za 1m2 netto wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium oraz aktualnymi dokumentami potwierdzającymi prowadzenie działalności gospodarczej należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 30.06.2017. do godziny 15.00.

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wniesienie przez Najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu (z opłatami za media) za ten lokal.

Informacje telefoniczne pod nr tel. (91) 424 45 36. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.