Komunikat! Zakończenie sezonu grzewczego!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach informuje, że z dniem 08 maja 2018 r. zakończył się sezon grzewczy 2017/2018 w całych zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.

Do wynajecia lokal usługowy przy ul. Wróblewskiego 12d

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 informuje, że posiada na wynajem lokalu użytkowego położonego w Policach:

ul. Wróblewskiego 12

Powierzchnia lokalu: 96,50 m2

Pisemne oferty z proponowaną stawką w zł za 1m2 netto oraz aktualnymi dokumentami potwierdzającymi prowadzenie działalności gospodarczej należy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Zaproponowana stawka czynszu nie będzie obejmowała dodatkowych opłat wynikających z tytułu użytkowania lokalu.

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wniesienie przez Najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu (z opłatami za media) za ten lokal.

Informacje telefoniczne pod nr tel. (91) 424 45 36. Projekt umowy do odebrania w biurze Spółdzielni, pokój nr 8.