Drugi przetarg na wynajem lokalu usługowego przy ul. 26 Kwietnia 14-16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 ogłasza drugi przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego położonego w Policach:

ul. 26 Kwietnia 14-16

Powierzchnia lokalu: 71,79 m2

Wywoławcza stawka czynszu: 15,00 zł/m2 netto

Wadium: 500 zł

Formularz oferty i projekt umowy najmu do odebrania w biurze Spółdzielni, pokój nr 8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest akceptacja warunków umowy.

Zaproponowana stawka czynszu nie będzie obejmowała dodatkowych opłat wynikających z tytułu użytkowania lokalu.

Pisemne oferty z proponowaną stawką w zł/m2 netto wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium oraz aktualnymi dokumentami potwierdzającymi prowadzenie działalności gospodarczej należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku do godziny 15:00.

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wniesienie przez Najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu (z opłatami za media) za ten lokal.

Informacje telefoniczne pod nr tel. (91) 424 45 36. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.