Komunikat Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w sprawie podwyżek za energię cieplną

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 sierpnia 2017 r. PEC Police wprowadza nowe stawki opłat za dostawę energii cieplnej. Wzrost opłat dostarczonej energii cieplnej wynosi około 9%. Jednocześnie pragniemy poinformować, iż w wyniku dokonanej rewizji zapotrzebowania mocy cieplnej, Spółdzielnia obniżyła zapotrzebowanie mocy cieplnej dostarczonej do zasobów Spółdzielni. Powyższe będzie skutkowało obniżeniem z dniem 1 stycznia 2018 r. kosztów dostarczania energii cieplnej o około 3%.

Czytaj więcej: Komunikat Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w sprawie podwyżek za energię cieplną