Komunikat! Rozpoczęcie sezonu grzewczego!

12 czerwca w Hotelu Dobosz Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach, działając na podstawie art. 83 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. o godzinie 17.00 w Hotelu Dobosz przy ul. Wróblewskiego 1 w Policach.

Czytaj więcej: 12 czerwca w Hotelu Dobosz Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik