Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Stefana Roweckiego 42
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

Przetargiem objęty jest lokal mieszkalny nr 5 położony w Policach przy ulicy Leopolda Okulickiego 58 (II piętro), o powierzchni użytkowej 47,54 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc .

Cena wywoławcza wynosi 210.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2019 r. o godz. 12 00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach przy ul. Roweckiego 42 (pok. nr 4).

Mieszkanie można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Administracji (nr tel. 91 42 44 538).

Przystępujący do przetargu ma obowiązek wpłacić wadium w wysokości 21.000,00 zł na konto:
Bank PEKAO SA I O/Police 69 1240 3943 1111 0000 4132 3241 lub w kasie Spółdzielni z dopiskiem „wadium przetarg ul. Okulickiego 58/5 w Policach”.

Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania rachunku bankowego Spółdzielni lub z chwilą wpłaty gotówki w kasie Spółdzielni (potwierdzenie dokonanej wpłaty należy okazać przed przystąpieniem do przetargu).
Stawający do przetargu ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetwarzania danych osobowych według wzoru znajdującego się w siedzibie Spółdzielni (pok. nr 8).

Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z Regulaminem przetargu dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni www.sm-chemik.pl lub w siedzibie Spółdzielni (pok. nr 8).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie Okulickiego 58 m 5