Komunikat! Zakończenie sezonu grzewczego!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach informuje, że z dniem 08 maja 2018 r. zakończył się sezon grzewczy 2017/2018 w całych zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.

Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwała nr 10/IX/2018 Rady Nadzorczej z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia i zaopiniowania rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok
Uchwała nr 9/IX/2018 Rady Nadzorczej z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia i zaopiniowania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok
Uchwała nr 8/IX/2018 Rady Nadzorczej z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy oraz wykonywanie usług na rzecz SM "Chemik" w Policach
Uchwała nr 7/IX/2018 Rady Nadzorczej z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 8/IX/2017 Rady Nadzorczej SM "Chemik"
Uchwała nr 5/IX/2018 Rady Nadzorczej z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej do końca 31 grudnia 2018
Uchwała nr 2/IX/2018 Rady Nadzorczej z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2018
Uchwała nr 4/IX/2018 Rady Nadzorczej z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWY I USŁUGI WYKONYWANE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CHEMIK” W POLICACH
Uchwała nr 19/IX/2017 Rady Nadzorczej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie wewnętrznym
Uchwała nr 7/IX/2017 Rady Nadzorczej z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie opłaty za konserwację domofonów
Uchwała nr 8/IX/2017 Rady Nadzorczej z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmian w regulaminie najmu lokalu mieszkalnego
Uchwała nr 31/IX/2016 Rady Nadzorczej z dnia 12 grudnia 2016 roku
Uchwała nr 29/IX/2016 Rady Nadzorczej z dnia 12 grudnia 2016 roku
Uchwała nr 13/IX/2016 Rady Nadzorczej z dnia 17 października 2016 roku
Uchwała nr 14/IX/2016 Rady Nadzorczej z dnia 17 października 2016 roku
Uchwały nr 7/IX/2016 Rady Nadzorczej z dnia 29 sierpnia 2016 roku
Uchwały nr 8/IX/2016 Rady Nadzorczej z dnia 29 sierpnia 2016 roku
Uchwały nr 9/IX/2016 Rady Nadzorczej z dnia 29 sierpnia 2016 roku
Uchwały nr 10/IX/2016 Rady Nadzorczej z dnia 29 sierpnia 2016 roku
Uchwały nr 11/IX/2016 Rady Nadzorczej z dnia 29 sierpnia 2016 roku
Uchwały nr 12/IX/2016 Rady Nadzorczej z dnia 29 sierpnia 2016 roku
Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 8 sierpnia 2016 roku
Uchwała nr 21/VII/2014 w sprawie zmian w Regulaminie Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz ustalania Opłat za Użytkowanie Lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik w Policach
Uchwała nr 9/VII/2014 w sprawie opłat za sprzątanie posesji
Uchwała nr 21/VII/2013 w sprawie odpisania wierzytelności nieściągalnych
Uchwała nr 2/VII/2013 w sprawie opłat za konserwację dzwigów
Uchwała nr 21/VII/2012 w sprawie należnych wpłat na fundusz remontowy od lokali mieszkalnych
Uchwała nr 21/VI/2011 w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej...
Uchwała nr 20/VI/2011 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej...
Uchwała nr 19/VI/2011 w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia SM "Chemik"
Uchwała nr 14/VI/2011 w sprawie opłat za wywóz nieczystości stałych
Uchwała nr 11/VIII/2015 w sprawie podstawowej stawki eksploatacyjnej