Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwała nr 19/IX/2017 Rady Nadzorczej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie wewnętrznym
Uchwała nr 7/IX/2017 Rady Nadzorczej z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie opłaty za konserwację domofonów
Uchwała nr 8/IX/2017 Rady Nadzorczej z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmian w regulaminie najmu lokalu mieszkalnego
Uchwała nr 31/IX/2016 Rady Nadzorczej z dnia 12 grudnia 2016 roku
Uchwała nr 29/IX/2016 Rady Nadzorczej z dnia 12 grudnia 2016 roku
Uchwała nr 13/IX/2016 Rady Nadzorczej z dnia 17 października 2016 roku
Uchwała nr 14/IX/2016 Rady Nadzorczej z dnia 17 października 2016 roku
Uchwały nr 7/IX/2016 Rady Nadzorczej z dnia 29 sierpnia 2016 roku
Uchwały nr 8/IX/2016 Rady Nadzorczej z dnia 29 sierpnia 2016 roku
Uchwały nr 9/IX/2016 Rady Nadzorczej z dnia 29 sierpnia 2016 roku
Uchwały nr 10/IX/2016 Rady Nadzorczej z dnia 29 sierpnia 2016 roku
Uchwały nr 11/IX/2016 Rady Nadzorczej z dnia 29 sierpnia 2016 roku
Uchwały nr 12/IX/2016 Rady Nadzorczej z dnia 29 sierpnia 2016 roku
Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 8 sierpnia 2016 roku
Uchwała nr 21/VII/2014 w sprawie zmian w Regulaminie Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz ustalania Opłat za Użytkowanie Lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik w Policach
Uchwała nr 9/VII/2014 w sprawie opłat za sprzątanie posesji
Uchwała nr 21/VII/2013 w sprawie odpisania wierzytelności nieściągalnych
Uchwała nr 2/VII/2013 w sprawie opłat za konserwację dzwigów
Uchwała nr 21/VII/2012 w sprawie należnych wpłat na fundusz remontowy od lokali mieszkalnych
Uchwała nr 21/VI/2011 w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej...
Uchwała nr 20/VI/2011 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej...
Uchwała nr 19/VI/2011 w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia SM "Chemik"
Uchwała nr 14/VI/2011 w sprawie opłat za wywóz nieczystości stałych
Uchwała nr 11/VIII/2015 w sprawie podstawowej stawki eksploatacyjnej