Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 posiada do wynajęcia wolny lokal użytkowy położony w Policach:

Zygmunta Wróblewskiego 14

Powierzchnia lokalu:  30,74 m2

Wywoławcza stawka czynszu –  6,50  zł/m2 netto

Pisemne oferty z proponowaną stawką w zł/m2 netto oraz wskazaniem rodzaju działalności wraz z dokumentami potwierdzającymi prowadzenie działalności gospodarczej należy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Zaproponowana stawka czynszu nie będzie obejmowała dodatkowych opłat wynikających z tytułu użytkowania lokalu.

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wniesienie przez Najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu (z opłatami za media)  za ten lokal.

Informacje telefoniczne pod nr tel. 91 42-44-536.