Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 posiada do wynajęcia wolny lokal użytkowy położony w Policach:

ul. Zygmunta Wróblewskiego 12
Powierzchnia lokalu: 47,77 m2
Wywoławcza stawka czynszu – 7,50 zł/m2 netto

Pisemne oferty z proponowaną stawką w zł/m2 netto oraz wskazaniem rodzaju działalności wraz z dokumentami potwierdzającymi prowadzenie działalności gospodarczej należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 31.01.2019 r. w godzinach od 7.00 do godz. 15.00.

Zaproponowana stawka czynszu nie będzie obejmowała dodatkowych opłat wynikających z tytułu użytkowania lokalu.

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wniesienie przez Najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu (z opłatami za media) za ten lokal.

Informacje telefoniczne pod nr tel. 91 42-44-536.