Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 ogłasza II przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego położonego w Policach:

ul. 26 Kwietnia 10
Powierzchnia lokalu: 114,15 m2
Wywoławcza stawka czynszu –24,00 zł/m2 netto
Wadium: 500,00 zł.

Formularz oferty i projekt umowy najmu do odebrania w biurze Spółdzielni, pok. nr 8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest akceptacja warunków umowy.

Zaproponowana stawka czynszu nie będzie obejmowała dodatkowych opłat wynikających z tytułu użytkowania lokalu.
Pisemne oferty z proponowaną stawką w zł/m2 netto wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium oraz aktualnymi dokumentami potwierdzającymi prowadzenie działalności gospodarczej należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 13.09.2019 r. do godz. 15:00.

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wniesienie przez Najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu (z opłatami za media) za ten lokal.

Informacje telefoniczne pod nr tel. 91 42-44-536.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.